expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Daytrader: Betydning og hvordan du blir det

Daytrader: Fagfolk innen forretningsantrekk, handel på dataskjermer.

Visste du at noen ved navn «Takashi Kotegawa» var en av de beste daytraderne, og gjorde $13 600 til $153 millioner handelsaksjer? Dagshandel innebærer å kjøpe og selge finansielle eiendeler innen samme handelsdag, og tjene penger eller tap på kortsiktige kurssvingninger. Men hva er egentlig en daytrader, hvordan kan du bli det og hva er risikoen? La oss komme i gang.

Hva er en daytrader?

En daytrader er noen som kjøper og selger finansielle eiendeler, som aksjer, cryptocurrencies, råvarer eller valutaer, innenfor samme handelsdag. De tar sikte på å tjene på kortsiktige prisbevegelser, og holder ofte posisjoner i bare sekunder eller minutter. Men det er også mulig å pådra seg tap fra  posisjon. En daytrader kan for eksempel sjekke Bitcoin-pris om morgenen og selge den noen timer senere, og utnytte prissvingninger i løpet av dagen. Daytraders bruker ulike strategier og kan bruke innflytelse for å forsterke potensiell avkastning, men dette øker også risikoen for tap. De stenger vanligvis alle posisjonene sine før slutten av handelsdagen for å unngå risikoen og kostnadene forbundet med å holde posisjoner over natten.

Verktøy og indikatorer som daytrader bruker

 • Charts: Daytraders er avhengige av prisdiagrammer for å visualisere bevegelsen av finansielle eiendeler over tid. Lysestakediagrammer, linjediagrammer og stolpediagrammer brukes ofte til å identifisere mønstre og trender.
 • Glidende gjennomsnitt: Glidende gjennomsnitt jevner ut prisdata for å identifisere trender og potensielle reverseringer. daytradere bruker ofte kortsiktige bevegende gjennomsnitt (f.eks. 9-dagers eller 20-dagers) for å måle kortsiktig momentum og langsiktige glidende gjennomsnitt (f.eks. 50 dager eller 200 dager) for å identifisere generelle trender.
 • Volum: Volumindikatorer måler antall aksjer eller kontrakter som omsettes i løpet av en gitt periode. Høyt volum følger ofte med betydelige prisbevegelser, noe som indikerer sterk markedsdeltakelse og potensielle handelsmuligheter.
 • Relative Strength Index (RSI): RSI er en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. Daytraders bruker RSI for å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold, som kan signalisere potensielle reverseringspunkter.
 • MACD - Moving Average Convergence Divergence: MACD er en trendfølgende momentumindikator som viser forholdet mellom to glidende gjennomsnitt av en eiendelspris. Daytraders bruker MACD for å identifisere endringer i trendretning og potensielle kjøps- eller salgssignaler.
 • Støtte- og motstandsnivåer: Støtte- og motstandsnivåer er prisnivåer der en aksje har en tendens til å finne kjøps- eller salgspress. Daytraders bruker disse nivåene for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter for sine handler.
 • Nyheter og økonomisk kalender: Daytraders overvåker nyhetsmeldinger og økonomiske hendelser som kan påvirke finansmarkedene. Dette inkluderer resultatrapporter, utgivelser av økonomiske data, geopolitisk utvikling og sentralbankkunngjøringer.
 • Nivå 2-tilbud: Nivå 2-tilbud gir sanntidstilgang til ordreboken for en bestemt eiendel, og viser bid og salgspriser sammen med størrelsen på bestillinger. Daytraders bruker nivå 2-sitater for å vurdere markedsdybde og likviditet.

Strategier brukt av daytraders

Daytraders bruker ulike strategier for å kapitalisere på kortsiktige prisbevegelser i finansmarkedene. Her er noen strategier som vanligvis brukes av daytraders:

 • Scalping: Scalping innebærer å gjøre mange små handler i løpet av dagen for å utnytte mindre prissvingninger. Traders har som mål å dra nytte av små prisbevegelser ved å gå inn og ut av posisjoner raskt, ofte i løpet av sekunder eller minutter. Målet er å akkumulere små gevinster over tid, avhengig av høyt handelsvolum og stramme bud-spreader.
 • Range trading: Range trading involverer å identifisere prisklasser eller støtte og motstand nivåer der en eiendelspris har en tendens til å svinge. Traders kjøper på støttenivåer og selger på motstandsnivåer, med sikte på å tjene på eiendelens pris som hopper mellom disse nivåene. Det er imidlertid også mulighet for tap. Range trading er egnet for sidelengs eller konsoliderende markeder, der det er begrenset retningsbevegelse.
 • Nyhetsbasert handel: Nyhetsbasert handel innebærer å reagere på viktige nyhetshendelser eller økonomiske data som kan påvirke finansmarkedene. Traders analyserer nyhetsoverskrifter, inntektsrapporter, økonomiske indikatorer og geopolitisk utvikling for å forutse markedsreaksjoner og posisjonere seg deretter. Nyhetsbasert handel krever raske beslutninger og kan innebære høyere volatilitet.
 • High-Frequency Trading (HFT): Høyfrekvent handel (HFT) innebærer å bruke avanserte algoritmer og dataprogrammer for å utføre et stort antall handler i millisekunder eller mikrosekunder. HFT-firmaer utnytter teknologi og høyhastighetsdataforbindelser for å utnytte små prisavvik på tvers av flere markeder. HFT-strategier inkluderer market making, arbitrage og statistisk arbitrage.

Fordeler og ulemper ved å være daytrader

S/N Fordeler Ulemper
1. Potensial for høye gevinster: Dagshandel gir potensialet til å tjene betydelige gevinster på kort tid. Ved å kapitalisere på små prisbevegelser, kan daytraders akkumulere gevinster gjennom dagen. Høy risiko: Dagshandel innebærer betydelig risiko på grunn av finansmarkedenes volatile natur. Prisene kan endre seg raskt, noe som kan føre til potensielle tap hvis handler ikke administreres riktig. Innflytelse kan forsterke både fortjeneste og tap, og øke risikoen ytterligere.
2. Fleksibilitet: Dagshandel gir mulighet for fleksibilitet når det gjelder tidsplan og plassering. Siden handler utføres innen samme dag, kan tradere velge når og hvor de skal handle, så lenge de har tilgang til markedene og en pålitelig internettforbindelse. Stressende miljø: Dagshandel kan være stressende og følelsesmessig belastende, spesielt for nybegynnere. Konstant overvåking av markedene, ta raske beslutninger og håndtering av risiko kan føre til angst og utbrenthet.
3. Raske resultater: I motsetning til langsiktig investering, hvor du kanskje må vente måneder eller år for å se betydelig avkastning, gir dagshandel raske resultater. Traders kan se resultatet av sine handler innen minutter eller timer, noe som gir raskere tilbakemelding og justeringer. Høye kostnader: Dagshandel kan medføre høye kostnader i form av provisjoner, spreads og andre gebyrer knyttet til handel. Hyppig handelsaktivitet kan øke raskt og spise potensielle gevinster.
4, Ingen risiko over natten: Daytradere stenger alle posisjonene sine før slutten av handelsdagen, og eliminerer risikoen for prisgap over natten eller markedssvingninger. Dette bidrar til å redusere potensielle tap og gir trygghet. Tidkrevende: Vellykket dagshandel krever dedikasjon, disiplin og tidsforpliktelse. Traders må bruke timer på å analysere markedene, utføre handler og overvåke posisjoner, noe som kan være krevende og tidkrevende.

Trinn for å bli daytrader

 1. Registrer deg med Skilling: Opprett en konto med Skilling, en handelsplattform som tilbyr tilgang til 1200+ instrumenter som aksjer, kryptovalutaer, valuta og råvarer .
 2. Velg ditt foretrukne instrument: Velg det finansielle instrumentet du ønsker å handle i dag. Dette kan være aksjer av individuelle selskaper, kryptovalutaer som Bitcoin eller Ethereum valutapar i Forex-markedet eller råvarer som gull eller olje.
 3. Uddan deg selv: Lær det grunnleggende om dagshandel, inkludert ulike strategier, teknisk analyse, risikostyring og handelspsykologi. Dra nytte av pedagogiske ressurser levert av Skilling, for eksempel opplæringsprogrammer, webinarer og handelsassistenten.
 4. Øv med en demokonto: Før du risikerer ekte penger, øv deg på dagshandel med en demokonto. Dette lar deg gjøre deg kjent med handelsplattformen, teste ulike strategier og få selvtillit uten å risikere kapitalen din.
 5. Utvikle en handelsplan: Lag en handelsplan som skisserer dine handelsmål, risikotoleranse, foretrukne handelsstrategier og regler for å gå inn og ut av handler. Hold deg til planen din for å opprettholde disiplin og konsistens i handelsaktivitetene dine.
 6. Begynn å handle med ekte penger: Når du føler deg komfortabel med dine handelsferdigheter og strategi, finansier handelskontoen din med ekte penger og begynn å utføre handler. Start med små stillingsstørrelser og øk gradvis etter hvert som du får erfaring og selvtillit.
 7. Overvåk og evaluer: Hold styr på handlene dine og overvåk markedene regelmessig. Evaluer ytelsen din, identifiser styrker og svakheter, og foreta justeringer av handelsplanen din etter behov.
 8. Kontinuerlig læring: Hold deg oppdatert med markedsnyheter, trender og utviklinger. Forbedre dine handelsferdigheter og kunnskap kontinuerlig ved å lese bøker, delta på seminarer og nettverk med andre handelsmenn.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Sammendrag

Det er viktig å merke seg at dagshandel innebærer betydelig risiko, inkludert potensielt tap av kapital. Suksess i dagshandel krever dedikasjon, disiplin og kontinuerlig læring. Før de engasjerer seg i dagshandel, bør enkeltpersoner nøye vurdere sin økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsmål. I tillegg er tidligere resultater ikke en indikasjon på fremtidige resultater, og handel innebærer usikkerhet og markedsvolatilitet.

Tidligere resultater garanterer eller forutsier ikke fremtidig ytelse. Denne artikkelen tilbys kun for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto