expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Trading indikatorer og verktøy

Order block: betydning i handel

Order blocks: En gruppe mennesker samlet seg foran et handelsrom

Har du noen gang lagt merke til store prisbevegelser som virker uforutsigbare? Eller har du noen gang lurt på betydelige prisnivåer der trender ser ut til å snu, noe som forårsaker forvirring og usikkerhet i handelen din? Hvis du har det, kan det å forstå ordreblokker være nøkkelen til å låse opp verdifull innsikt i markedsadferd og forbedre handelsytelsen. 

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen

Hva er en ordreblokk i handel?

I handel refererer en ordreblokk til et spesifikt område på et prisdiagram hvor betydelig kjøps- eller salgsaktivitet har skjedd. La oss se på et eksempel for å forstå det bedre.

Tenk deg at du analyserer et aksjediagram og du merker en kraftig økning i volum ledsaget av en sterk kursbevegelse oppover. Dette indikerer en økning i kjøpsinteressen, noe som resulterer i dannelsen av en ordreblokk.

Innenfor denne ordreblokken kan du se at prishandlingen midlertidig stopper eller reverserer før den fortsetter sin oppadgående trend. Konsolideringsfasen innenfor ordreblokken representerer en periode med akkumulering eller distribusjon hvor markedsdeltakere aktivt legger inn sine ordre.

Traders tar ofte hensyn til disse ordreblokkene da de kan fungere som støtte- eller motstandsnivåer i fremtiden. For eksempel, hvis prisen går tilbake til ordreblokknivået, kan den tiltrekke seg kjøpere som gikk glipp av det første trekket, noe som fører til et tilbakeslag eller en reversering i prisen.

Ved å identifisere ordreblokker kan tradere forutse potensielle interesseområder for å gå inn i handler, sette stop-loss-ordrer eller bestemme profittmål. Det er imidlertid viktig å kombinere ordreblokkanalyse med andre tekniske indikatorer og analyseteknikker for å validere handelsbeslutninger.

Husk at ordreblokker er subjektive og kan variere avhengig av traderens perspektiv og tidsramme. Derfor er det avgjørende å nærme seg ordreblokkanalyse med en omfattende handelsstrategi.

Punkter å vurdere når du handler med ordreblokker

 1. Identifiser ordreblokker: Se etter områder på diagrammet der prisen har vist klare tegn på reversering eller konsolidering.
 2. Bekreft med andre indikatorer: Bruk ytterligere tekniske indikatorer som støtte- og motstandsnivåer, trendlinjer eller glidende gjennomsnitt for å validere ordreblokken.
 3. Fastgjør markedsskjevhet: Vurder den generelle markedssentimentet for å avgjøre om du skal handle i retning av ordreblokkeringen eller mot den.
 4. Planlegg oppføringen din: Vent på et bekreftelsessignal, for eksempel et utbrudd eller en tilbaketrekking, avhengig av handelsstrategien du bruker.
 5. Angi stop-loss- og take-profit-nivåer: Plasser stop-loss-ordren din henholdsvis under eller over ordreblokken for å administrere risiko. Angi profitt basert på ønsket risiko-belønningsforhold.
 6. Administrer handelen din: Overvåk prishandling og juster stop-loss- og take-profit-nivåene etter hvert som handelen skrider frem.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Hvorfor er ordreblokker viktige for tradere?

Ordreblokker er viktige for handelsmenn av flere grunner, hvorav noen er nevnt nedenfor:

 • Støtte og motstand: De fungerer ofte som betydelige støtte- eller motstandsnivåer på prisdiagrammer. Traders kan bruke disse nivåene til å identifisere potensielle områder der prisen kan reversere eller konsolidere. Ved å forstå ordreblokker kan tradere forutse nøkkelnivåer der kjøps- eller salgspress kan oppstå.
 • Likviditetssoner: De representerer områder med høy likviditet i markedet. Dette betyr at et stort antall ordrer ble utført innenfor disse blokkene, noe som indikerer betydelig handelsaktivitet. Traders tar hensyn til ordreblokker fordi de kan gi innsikt i hvor markedsdeltakere har plassert ordrene sine, noe som fører til potensielle prisreaksjoner når prisen kommer tilbake til disse nivåene.
 • Beslutningspunkter: De fungerer som beslutningspunkter for handelsmenn. Når prisen nærmer seg en ordreblokk, kan tradere vurdere markedsdynamikken og ta informerte handelsbeslutninger. For eksempel, hvis prisen viser tegn til avvisning eller bekreftelse rundt en ordreblokk, kan tradere justere sine strategier tilsvarende, for eksempel å gå inn eller ut av handler, legge inn stop-loss-ordrer eller ta fortjeneste.
 • sammenløp med andre analyser: De kan brukes i kombinasjon med andre tekniske analyseverktøy og indikatorer for å styrke handelsbeslutninger. Traders kan se etter sammenløp mellom en ordreblokk og andre faktorer, for eksempel trendlinjer, bevegende gjennomsnitt, eller Fibonacci nivåer, for å øke sannsynligheten for vellykkede handler.
 • Prisminne: De kan også vise prisminne, noe som betyr at markedet har en tendens til å huske tidligere nivåer av konsolidering eller reversering. Traders observerer dette fenomenet og bruker ordreblokker for å måle potensielle fremtidige prisreaksjoner. Hvis prisen går tilbake til en ordreblokk, kan den tiltrekke seg tradere som gikk glipp av det første trekket, noe som fører til et sprett eller reversering i prisen.

Tidligere resultater garanterer eller forutsier ikke fremtidig ytelse. Denne artikkelen tilbys kun for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto
Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen