expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsindikatorer

GMMA: Guppy Multiple Moving Average

GMMA: Grafisk representasjon av GMMA-analyse.

I finansiell handel skiller Guppy Multiple Moving Average (GMMA) seg ut som et kraftig verktøy designet for å avsløre den underliggende trendstyrken og potensielle endringer i markedssentiment. Utviklet av Daryl Guppy, en australsk finansanalytiker, bruker GMMA et sett med eksponentielle bevegende gjennomsnitt (EMA) for å gi et omfattende bilde av både kort- terminhandleres atferd og langsiktige investorers sentiment. 

Denne innovative tilnærmingen lar tradere samtidig fange sentimentet til kortsiktige tradere og overbevisningen til langsiktige investorer, og gir et omfattende bilde av markedsdynamikken. Denne artikkelen utforsker vanskelighetene ved GMMA, dens beregninger, dens anvendelse i handelsstrategier og hvordan den sammenlignes med tradisjonelle EMA-indikatorer.

Hva er GMMA?

GMMA er et teknisk analyseverktøy som består av to sett med eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): ett sett identifiserer kortsiktig handelssentiment, og det andre gjenspeiler konsensus blant langsiktige investorer. Ved å analysere samspillet mellom disse to gruppene av EMA-er, kan tradere se potensielle trendendringer og styrke, noe som gjør det til et uvurderlig verktøy for beslutningstaking i raskt bevegelige markeder.

I kjernen er GMMA et ensemble av 12 EMA-er som er gruppert i to kategorier: en kortsiktig gruppe som gjenspeiler den umiddelbare følelsen til handelsmenn og en langsiktig gruppe som indikerer den rådende trenden sett av investorer. Dette doble perspektivet hjelper traders med å identifisere potensielle trendendringer og bekrefte styrken til eksisterende trender, noe som gjør det til et viktig verktøy for strategisk beslutningstaking.

GMMA formel og beregning

GMMA bruker to sett med EMA:

  • Korttidsgruppe: 3, 5, 8, 10, 12 og 15 perioder
  • Langtidsgruppe: 30, 35, 40, 45, 50 og 60 perioder

Hver EMA i GMMA beregnes ved å bruke standardformelen, som tildeler de nyeste dataene større betydning, noe som øker responsen på markedsendringer.

Eksempel:

Vurder en aksje med følgende sluttkurs over 10 dager: $50, $51, $52, $53, $54, $55, $54, $53, $52 og $51. 

For å beregne en 3-perioders EMA (en av de kortsiktige EMA-ene i GMMA), bruker du EMA-formelen, med fokus på de siste tre dagene. Dette forenklede eksemplet illustrerer prosessen med å beregne en EMA innenfor GMMA-rammeverket.

Beregningen for hver EMA innenfor GMMA følger standard EMA-formelen, som bruker vekting til de nyeste datapunktene, noe som gjør den mer responsiv på ny informasjon.

Opplev spenningen med å trade NZDJPY
Trade NZDJPY med null kurtasje og null markup,
15. April - 19. April | mellom 00:00 og 21:00 UTC.
Trade nå

Hvordan handle med GMMA

Handel med GMMA innebærer å observere separasjonen og konvergensen mellom de kortsiktige og langsiktige EMA-gruppene. Et økende gap antyder en styrkende trend, mens et minkende gap indikerer en svekkelsestrend eller potensiell reversering. Traders ser ofte etter overganger mellom de to gruppene som signaler for inngangs- eller utgangspunkter.

Eksempel:

Se for deg et scenario der de kortsiktige EMA-ene begynner å avvike oppover fra de langsiktige EMA-ene i GMMA på en aksjes diagram. Denne divergensen antyder økende bullish sentiment blant kortsiktige handelsmenn. En trader kan se på dette som en kjøpsmulighet, og forventer at de langsiktige EMA-ene til slutt vil følge hvis trenden fortsetter. 

Omvendt, hvis de kortsiktige EMA-ene konvergerer og krysser under de langsiktige EMA-ene, kan det signalisere et salgsargument, som indikerer et skifte mot en bearish-trend.

GMMA vs. en EMA

Mens GMMA og EMA er basert på den samme eksponentielle beregningen, tilbyr GMMA et mer nyansert syn ved å inkludere flere EMA-er. Denne lagdelte tilnærmingen lar tradere samtidig måle markedssentiment på tvers av forskjellige tidsrammer, og gir en dypere innsikt i trendstyrke og potensielle reverseringer enn en enkelt EMA-linje kan tilby.

Mens en enkelt EMA kan indikere retningen til en trend, tilbyr GMMAs utvalg av EMA-er innsikt i trendens styrke, bærekraft og potensielle reverseringspunkter gjennom samspillet mellom dens kortsiktige og langsiktige komponenter.

Sammendrag

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) er et sofistikert verktøy som gjør det mulig for tradere å analysere markedstrender gjennom linsen til både kortsiktige tradere og langsiktige investorer. Dens omfattende tilnærming til trendanalyse gjør den overlegen det enestående perspektivet fra en tradisjonell EMA. 

Ved å mestre GMMA kan handelsmenn forbedre deres evne til å ta informerte beslutninger, og utnytte markedsbevegelser mer effektivt. Oppsummert kan det:

  • GMMA tilbyr et nyansert syn på markedstrender ved å kombinere kortsiktige og langsiktige EMA-er.
  • Det hjelper tradere med å identifisere trendendringer og bekrefte trendstyrke ved å analysere interaksjonen mellom to EMA-grupper.
  • Eksempler på GMMA-applikasjoner i handel inkluderer å identifisere divergenser for kjøps-/salgssignaler og sammenligne innsikten med enkeltstående EMA-indikatorer for en mer omfattende analyse.

Bli med i Skilling og få tilgang til avanserte handelsverktøy og ressurser utviklet for å hjelpe deg med å navigere i kompleksiteten i markedet. Enten du er interessert i CFD-handel Forex, indekser, aksjer eller råvarer.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Opplev spenningen med å trade NZDJPY
Trade NZDJPY med null kurtasje og null markup,
15. April - 19. April | mellom 00:00 og 21:00 UTC.
Trade nå