expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Aksjehandel

Brasil-aksjer å investere i 2024

Brasil-aksjer å investere i 2024: En folkemengde utenfor børsbygningen med et Brasil-flagg

Det brasilianske aksjemarkedet gir potensielle muligheter for både erfarne investorer og de som er nye innen handel. I et land kjent for sin dynamiske økonomi og mangfoldige bransjer, kan det å velge de riktige aksjene å investere i være en inngangsport til betydelig økonomisk vekst. I år, mer enn noen gang, yrer det brasilianske markedet av potensial, drevet av innovative selskaper og et robust økonomisk miljø.

Men hva gjør en aksje til et investeringsvalg å vurdere? Det handler ikke bare om høy avkastning; det handler også om stabilitet, vekstpotensial og evnen til å motstå markedssvingninger. I denne artikkelen fordyper vi oss i hjertet av Brasils finansmarked for å avdekke aksjer som potensielt kan tilby kortsiktige gevinster så vel som langsiktig velstand. Fra teknologistartups til etablerte industrigiganter, vil vi fremheve noen av de tilgjengelige investeringsveiene.

Enten du er en nybegynner som ønsker å gjøre din første investering eller en erfaren investor som ønsker å diversifisere din porteføljen er det viktig å forstå det brasilianske markedet. Med fokus på både ytelse og potensial, er listen vår og innholdet på aksjene som skal investeres i Brasil for 2024 for å hjelpe deg med å ta informerte og strategiske investeringsbeslutninger i dette pulserende markedet.

10 aksjer du bør vurdere å investere i Brasil

Det er flere brasilianske selskaper som skiller seg ut når det gjelder markedsverdi og vekstpotensial. Disse selskapene spenner over ulike sektorer, noe som gjenspeiler det mangfoldige økonomiske landskapet i Brasil: 

Vale S.A. (NYSE: VALE)

 • Industry : Gruvedrift og metaller
 • Oversikt : Et av verdens største gruveselskaper, Vale er kjent for sin produksjon av jernmalm, pellets og nikkel.
 • Potensial : Vales fokus på bærekraftig gruvedrift og den globale etterspørselen etter mineraler gir den et betydelig vekstpotensial.
 • Bærekraftighet: Vale har investert i bærekraftig gruveteknologi og -praksis.

Ambev S.A. (NYSE: ABEV)

 • Industry : Drikkevarer
 • Oversikt : Ambev er et ledende drikkevareselskap i Latin-Amerika, og produserer et bredt utvalg av øl og brus.
 • Potensial : Med en sterk portefølje av merkevarer har Ambev potensiale for vekst i både nasjonale og internasjonale markeder.
 • bærekraft : Selskapet har initiativer som tar sikte på å redusere vannforbruket og fremme resirkulering.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (NYSE: PBR)

 • Industri : Olje og gass
 • Oversikt : Petrobras er en leder i den brasilianske oljeindustrien, og er involvert i leting, produksjon og salg av olje og gass.
 • Potensial : Selskapets investering i pre-salt oljefelt antyder potensial for betydelig oljeproduksjon.
 • bærekraft : Petrobras står overfor utfordringer med å balansere energiproduksjon med miljøpåvirkning.

BRF S.A. (NYSE: BRFS)

 • Industry : Matforedling
 • Oversikt : BRF er et av de største matvareselskapene i verden, og spesialiserer seg på fjærfe, svinekjøtt og bearbeidet mat.
 • Potensial : Selskapets mangfoldige produktspekter og globale rekkevidde gir potensial for vekst.
 • Bærekraftighet : BRF fokuserer på bærekraftig produksjonspraksis og dyrevelferd.

Ultrapar Participações S.A. (NYSE:UGP)

 • Industry : Energi- og gassdistribusjon
 • Oversikt : Ultrapar opererer innen drivstoffdistribusjon, kjemisk produksjon og lagringstjenester.
 • Potensial : Selskapets diversifisering på tvers av ulike sektorer gir stabilitet og vekstpotensial.
 • bærekraft : Ultrapar er involvert i initiativer for å redusere miljøpåvirkningen.

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (NYSE:CIG)

 • Industry : Verktøy
 • Oversikt : CEMIG er et av de viktigste elektriske energiselskapene i Brasil, som leverer elektrisitetsproduksjon, overføring og distribusjon.
 • Potensial : Selskapets investering i fornybare energikilder er en positiv vekstindikator.
 • bærekraft : CEMIG øker sitt fokus på fornybar energi.

Cosan S.A. (NYSE:CSAN)

 • Industry : Diversifisert (energi, logistikk, infrastruktur)
 • Oversikt : Cosan opererer i ulike segmenter, inkludert produksjon av sukker og etanol, distribusjon av drivstoff og distribusjon av naturgass.
 • Potensial : Cosans diversifiserte forretningsmodell tilbyr motstandskraft og potensial for vekst i ulike sektorer.
 • Bærekraft : Selskapet har initiativ innen fornybar energi og bærekraftig landbruk.

Gerdau S.A. (NYSE: GGB)

 • Industry : Stål og metallurgi
 • Oversikt: Gerdau er en ledende stålprodusent i Brasil og en av de største leverandørene av langt stål i Amerika.
 • Potensial: Gerdaus fokus på innovasjon og bærekraftig stålproduksjon kan drive vekst.
 • Bærekraft: Selskapet har fokusert på bærekraftig stålproduksjon og resirkulering.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (NYSE: SBS)

 • Industry : Vann- og avfallshåndtering
 • Oversikt : SABESP leverer vann- og avløpstjenester til en stor del av staten São Paulo.
 • Potensial : Investeringer i infrastruktur og tjenesteutvidelse gir vekstpotensial.
 • bærekraft: SABESP er avgjørende for miljøforvaltning og vannbevaring i sitt tjenesteområde.

TIM S.A. (NYSE: TIMB)

 • Bransje : Telekommunikasjon
 • Oversikt : TIM er en stor telekommunikasjonsleverandør i Brasil, som tilbyr mobil- og bredbåndstjenester.
 • Potensial : Selskapets ekspansjon innen 5G og bredbåndstjenester gir betydelige vekstmuligheter.
 • Bærekraftighet : TIM fokuserer på digital inkludering og å redusere dets miljøfotavtrykk.

Disse selskapene representerer et tverrsnitt av Brasils økonomi, fra naturressurser og energi til telekommunikasjon og forbruksvarer. Investorer som ser på det brasilianske markedet i 2024 kan finne at disse selskapene er av spesiell interesse på grunn av deres markedsposisjon og vekstpotensial.

For de siste økonomiske dataene, aksjekursene og grundige selskapsanalyser, vennligst se finansnyhetsnettsteder og aksjemarkedsanalyseplattformer, eller rådfør deg med en finansiell rådgiver

Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne konto

Aksjer å vurdere å investere i som nybegynner?

Å investere i aksjemarkedet kan være en givende reise, men for nybegynnere, er det viktig å starte med et solid grunnlag. Å velge riktige aksjer er avgjørende, siden det kan sette tonen for hele investeringsopplevelsen din. For nybegynnere i det brasilianske markedet, her er noen kategorier av aksjer å vurdere:

 1. Blue-chip aksjer: Dette er aksjer i veletablerte og finansielt stabile selskaper med en historie med jevn ytelse. Blue-chip aksjer anses ofte som trygge investeringer for nybegynnere på grunn av deres pålitelighet. Selskaper som Itau Unibanco (ITUB) og Petrobras (PBR) faller inn i denne kategorien.
 2. børsomsatte fond (ETFer): ETFer er investeringsfond som har en diversifisert portefølje av aksjer eller andre eiendeler. Å investere i ETF-er lar nybegynnere spre risikoen på flere aksjer eller sektorer. Brasilianske ETFer som iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) gir eksponering mot det bredere markedet.
 3. Dividendebetalende aksjer: Selskaper som regelmessig betaler utbytte kan gi en stabil inntektskilde for investorer. Dette kan være spesielt attraktivt for nybegynnere som søker passiv inntekt. Aksjer som Banco Santander Brasil (BSBR) gir ofte utbytte.
 4. Large-cap-aksjer: Large-cap-aksjer tilhører selskaper med en markedsverdi på milliarder av dollar. De har en tendens til å være mer stabile og mindre volatile enn småselskapsaksjer, noe som gjør dem til et godt utgangspunkt for nybegynnere. Aksjer av selskaper som Vale S.A. (VALE) faller inn i denne kategorien.
 5. Sektor-ETFer : Hvis du har en spesifikk interesse i en bestemt sektor eller bransje, bør du vurdere å investere i sektorspesifikke ETF-er. Hvis du for eksempel tror på veksten av teknologisektoren i Brasil, kan du utforske ETFer som er fokusert på brasilianske teknologiselskaper.
 6. Stabile nytteaksjer: Forsyningsselskaper, som Cemig (CIG), tilbyr ofte viktige tjenester og kan være relativt stabile under markedssvingninger. De er kjent for sine konsekvente utbyttebetalinger.
 7. Utdanning og forskning: Før du dykker inn i markedet, bør nybegynnere prioritere utdanning og forskning. Det er forskjellige kurs, bøker og nettressurser tilgjengelig for å hjelpe deg å forstå det grunnleggende om investering og hvordan det brasilianske markedet fungerer.
 8. Søk profesjonelle råd: Vurder å rådføre deg med en finansiell rådgiver eller bruk nettbaserte meglerplattformer som tilbyr pedagogiske ressurser og verktøy for å hjelpe nybegynnere med å ta informerte investeringsbeslutninger.

Som nybegynner er det viktig å starte med en velbalansert og diversifisert portefølje. Diversifisering kan bidra til å spre risiko og redusere potensielle tap. Ha i tillegg et langsiktig perspektiv, siden investering i aksjer ofte gir de beste resultatene over tid. Selv om ingen investering er helt risikofri, kan disse kategoriene av aksjer og strategier gi et solid grunnlag for nybegynnere som våger seg inn i det brasilianske aksjemarkedet.

Hvordan velge aksjer for porteføljen din

Å velge aksjer for porteføljen din er et kritisk skritt for å nå investeringsmålene dine. Enten du er en nybegynner eller en erfaren investor, kan følgende strategier hjelpe deg med å ta velinformerte beslutninger:

 1. Definer investeringsmål : Start med å klargjøre dine økonomiske mål. Ser du etter langsiktig vekst, inntekt gjennom utbytte eller en balansert tilnærming? Målene dine vil avgjøre hvilke typer aksjer som er best egnet for din portefølje.
 2. Risikotoleranse: Vurder din risikotoleranse ærlig. Vurder hvor komfortabel du er med markedssvingninger og potensielle tap. Risikotoleranse varierer fra person til person, så velg aksjer som stemmer overens med ditt komfortnivå.
 3. Diversifiser portefølje : Diversifisering er et nøkkelprinsipp for å investere. Spre investeringene dine på tvers av ulike sektorer, bransjer og aktivaklasser. Dette reduserer virkningen av dårlig ytelse i en enkelt investering.
 4. Forskning og due diligence: Utfør grundige undersøkelser av selskapene du vurderer. Analyser deres økonomiske helse, inntjeningshistorie, gjeldsnivå og vekstpotensial. Bruk økonomiske nyhetskilder, selskapsrapporter og ekspertanalyser for å samle informasjon.
 5. Vurder det økonomiske miljøet: Vær oppmerksom på den bredere økonomiske konteksten i Brasil. Faktorer som BNP-vekst, inflasjonsrater og regjeringens politikk kan påvirke aksjemarkedet. Å investere i sektorer som er i tråd med landets økonomiske utsikter kan være fordelaktig.
 6. Vurder ledelse : Vær oppmerksom på kvaliteten på en bedrifts ledergruppe. Sterkt og kompetent lederskap er ofte et tegn på et veldrevet selskap.
 7. Gjennomgå verdsettelsesberegninger : Forstå verdsettelsesberegninger som er spesifikke for det brasilianske markedet, for eksempel pris-til-inntjening (P/E)-forhold, pris-til-bok-forhold (P/B) og utbytteavkastning. Sammenlign disse beregningene med bransjegjennomsnitt for å få innsikt i om en aksje er undervurdert eller overvurdert.
 8. Hold deg informert : Overvåk dine investeringer kontinuerlig og hold deg informert om markedsutviklingen. Sett opp varsler for nyheter relatert til aksjene dine og gjennomgå jevnlig porteføljens ytelse.
 9. Invester på lang sikt : Selv om kortsiktige gevinster kan være fristende, kan investering med et langsiktig perspektiv føre til mer konsistent og betydelig avkastning. Unngå hyppig handel og fokuser på din generelle investeringsstrategi.
 10. Søk profesjonelle råd : Hvis du er usikker på investeringsvalgene dine, bør du vurdere å rådføre deg med en finansiell rådgiver. De kan gi personlig veiledning basert på din økonomiske situasjon og mål.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Sammendrag

Investering i det brasilianske aksjemarkedet for 2024 kan by på et vell av muligheter, men suksess avhenger av nøye aksjevalg. I denne artikkelen har vi utforsket aksjer du bør vurdere for året, fremhevet aksjer som passer for nybegynnere, og gitt strategier for å velge aksjer for porteføljen din.

Enten du velger etablerte blue-chip-aksjer, diversifiserte ETF-er, utbyttebetalende selskaper eller sektorspesifikke investeringer, ligger nøkkelen i å tilpasse valgene dine med dine unike økonomiske mål og risikotoleranse. Med en godt undersøkt og diversifisert portefølje kan du utnytte potensialet til det brasilianske markedet samtidig som du reduserer risikoen.

Husk at investering er en reise som krever tålmodighet, flid og vilje til å tilpasse seg endrede markedsforhold. Ved å holde deg informert, utføre due diligence og søke profesjonelle råd når det er nødvendig, kan du navigere i det brasilianske aksjemarkedet med selvtillit og jobbe mot å nå investeringsmålene dine i 2024 og utover.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto