CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Hvilken tidsramme er best å bruke når man trader?

Dette er et klassisk spørsmål fra ferske tradere og det finnes ikke ikke noe enkelt entydig svar på dette, da det avhenger av hvilken tradingstil og strategi en har.

Langsiktige tradere

Hvis en er en langsiktig trader, passer sannsynligvis daglige, ukentlige og månedlige diagrammer best, siden de gir en god oversikt over markedsbevegelser uten kortsiktig markedsstøy. Vanligvis holder langsiktige tradere posisjoner åpne i flere dager, uker eller måneder, og de sjekker ikke markedene hver dag.

Langsiktige tradere er mindre sårbare for plutselige kursbevegelser og markedsvolatilitet og benytter seg gjerne av fundamental analyse til å ta beslutninger. De bruker gjerne ukentlige diagrammer for å avdekke trender og daglige diagrammer for å bestemme når de skal plassere sine handler.

Kortsiktige tradere

Hvis du er en kortsiktig trader passer sannsynligvis time- eller fire-timers-diagrammer best. Kortere intervaller gir et mer detaljert bilde av daglige kursbevegelser. Vanligvis holder kortsiktige tradere posisjonene åpne alt ifra et par dager og opp til en ukes tid, og de følger markedet på daglig basis med en kombinasjon av fundamental og teknisk tilnærming.

En kortsiktig trader følger trender i jakten på større markedsbevegelser. Når man trader på kort sikt, ser man på daglige diagrammer for å gradere trender og firetimers-diagrammer for å besluttenår man skal gå inn/ut av markedet.

Dagtradere

Dagtradere, eller daytradere, kan ofte se på tidsrammer så korte som ned til et minutt. En dagtrader er mer sårbar for markedsvolatilitet og analyserer markedene hver dag. Som navnet antyder, åpner og stenger dagtraderen typisk sine posisjoner innenfor samme handelsdag.

En kombinasjon av tidsrammer

Det skader ikke å kombinere flere ulike tidsrammer når en handler. Vanligvis velger tradere en hoved-tidsramme og bruker en eller to andre tidsrammer som et supplement. En trader som fokuserer på time- og firetimers-diagrammer kan for eksempel bruke et ukentlig diagram for å avdekke hovedtrenden og deretter analysere kortere tidsrammer for å avgjøre når tiden er inne for å utføre handelen.

Det er mulig å kombinere tidsrammer uansett hvilken type trader du er.

Få oversikt

Det er viktig å huske på at trenden i stor grad er avhengig av hvilken tidsramme en har. Som et eksempel kan du se en stigende trend i et daglig diagram, men en fallende trend i et time-diagram. Jo lengre tidsrammen er, desto større datamengde vises. På en daglig tidsramme kan du vanligvis se to til seks måneders data (eller mer), mens en times tidsramme bare gir deg et par ukers data.

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett