CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 66% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 66% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Hva er bull- og bearmarkeder?

Før en begynner å trade i  finansmarkedene er det veldig greit om en har klart for seg hva «bull» og «bear» begrepene betyr. Disse brukes ofte for å beskrive trender i markedene og kan være sterkt utslagsgivende for utviklingen til dine plasseringer.

Opprinnelsen

Opprinnelsen til begrepene bull og bear er ikke fullt ut bekreftet. Noen historikere mener at stigende og fallende markeder er oppkalt etter måten oksen og bjørnen angriper offeret sitt på. Når en bjørn angriper, slår den nedover med labbene, og dermed har «bear» fått betydningen nedgang i markedet. Når derimot en okse angriper, stanger den med hornene oppover, og «bull» har derfor blitt et begrep for oppgang i markedet.

En alternativ teori sier at når en bjørn angriper, senker den hodet (nedgang i markedet) for å skremme motstanderen, mens oksen hever hodet til angrep, og symboliserer med dette stigende kurser og en positiv markedsbevegelse. Uansett hvilken teori som stemmer, går bull- og bear-begrepene igjen overalt, enten du handler i valuta, råvarer, aksjer eller indekser.

Bullmarked

Vi snakker om et såkalt bullmarked når økonomien er sterk, arbeidsledigheten er da(ofte) lav, etterspørselen øker og aksjemarkedene stiger. I et bullmarked er investorene i all hovedsak optimistiske og vi ser vanligvis flere kjøpere enn selgere, noe som igjen fører til økt etterspørsel og stigende priser.

Bearmarked

Den motsatte situasjonen kalles bearmarked, og kjennetegnes av en svak økonomi, fallende aksjekurser og mer pessimistiske investorer med tendens til å selge.

Selvfølgelig varer ingen av disse markedstrendene evig, og det er nesten umulig å konsekvent kunne forutsi når de vil endre seg.

Kjøpere og selgere

Siden markedskursene drives av et samspill mellom kjøpere og selgere, kan vi skille mellom to ulike hovedstrategier i trading: en er bearish (selgere) og den andre er bullish (kjøpere). Såkalte «bears» tror prisene kommer til å gå ned, mens «bulls» tror prisene vil gå opp. En bearish posisjonen bearish kalles ofte short (kort), og en bullish-posisjon refereres ofte til som long (lang).

Det var faktisk det hele! En veldig enkel forklaring på to enkle begrep en kommer til å høre ofte i en trading-karriere.