CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Hva er Bollinger Bands?

Bollinger Bands (BB) er en volatilitets indikator som ble utviklet av John Bollinger. BB består av to linjer (bånd) som er tegnet inn over og under et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). De er designet for å kunne vise en trader når en stor bevegelse er forventet. De tegnes rundt et SMA med et standardavvik (uttrykk for volatilitet) og gir en visuell beskrivelse av hva man kan forvente av kursbevegelser fra nåværende kurs.

Utregninger for Bollinger Bands:

  • en linje for N-perioder glidende gjennomsnitt (MA)
  • et øvre bånd på K ganger N-perioder standardavvik over MA (MA + )
  • et nedre bånd på K ganger N-perioder standardavvik under MA (MA − )

Typiske verdier for N og K er henholdsvis 20 og 2.

Ikke vær bekymret om formelen ser vanskelig ut, det som er viktig er å forstå konseptet bak formelen. Båndene er utregnet på bakgrunn av volatiliteten i det underliggende instrumentet. Slik at avstanden mellom båndene vil bli smalere ved lav volatilitet, og bredere ved høy volatilitet. Bildene under beskriver dette bedre;

I følge Bollinger kan vi fastslå følgende:

Diagram A
Når båndene trekker seg sammen, kan vi forvente en stor kurs-bevegelse.


Diagram B
Når båndede er langt fra hverandre, og kursen bryter ut gjennom båndet, for så å komme tilbake inn i båndene, indikerer det et trendskifte.


Diagram C
Hvis kursen går ut av båndet kan man forvente en fortsettelse av trenden.


Diagram D
Hvis kursen treffer et av båndene, vil kursen typisk også treffe det andre båndet en gang.


Tolkning av Bollinger Bands

Bildene over viser at BB kan indikere store kursbevegelser og samtidig gi et signal om kursene relativt sett er for høye eller for lave. Men de gir ikke et spesifikt handelssignal, og derfor anbefaler vi å kombinere BB med andre indikatorer for å få bedre oversikt over topper/bunner og trend-retning. Bruken av BB blir mer praktisk nyttig sammen med f.eks  RSI, MACD, Stochastic eller Parabolic SAR.

Oppsett av Bollinger Bands i Skilling plattformen

Periode: Standard er 20, altså antall perioder. Du kan endre dette om ønskelig.

Avvik: Vanligvis settes standardavviket til 2. Denne kan også endres om ønskelig.

Kurser: Det vanligste er å benytte stengningskursen, men man kan endre til f.eks Lav eller Høy om ønskelig.


Skilling Summary

Bollinger Bands blir mye brukt i teknisk analyse, og kommer lett inn på topp ti listen over viktige verktøy for en trader! Selv om formelen bak BB ser vrien ut, er det enkelt og logisk å bruke dette i tradingen. Premisset her er at markedene går gjennomgår rolige (lav volatilitet) og urolige (høy volatilitet) perioder. Vi mener alle tradere i det minste burde ha kjennskap til Bollinger Bands.

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett