CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Hva er trendlinjer og priskanaler?

Trendlinjer og priskanaler er to av de viktigste verktøyene for teknisk analyse. De brukes til å identifisere og bekrefte trender uansett tidsramme.

La oss starte med trendlinjer

En trendlinje er en rett linje som alltid kobler sammen to eller flere prispunkter på en måte som gjør at linjen ikke brytes av såkalte candlesticks (lys) eller bars (stolper). Den må også forlenges inn i fremtiden for å kunne virke som linje for støtte eller motstand. Hvis du ser på prisens bevegelsesretning i diagrammet, ser du to typer trendlinjer: oppadgående trendlinjer og nedadgående trendlinjer.

Oppadgående trendlinjer

En oppadgående trendlinje har en positiv helning der bunnene ligger på stadig høyere nivå. For å tegne en oppadgående trendlinje, må du knytte sammen de laveste punktene (bunnene), som vil fungere som støttelinje. En oppadgående trend kan betraktes som en økning i etterspørselen kombinert med stigende pris. Trenden fortsetter til prisen stenger under trendlinjen mer enn en gang. Hvis det skjer, kan det være et tegn på at trenden er i ferd med å endres.


Nedadgående trendlinjer

En nedadgående trendlinje har en negativ helning der neste toppnivå er lavere enn det foregående. For å tegne en nedadgående trendlinje, må du koble sammen toppene, som vil fungere som motstandslinje. En nedadgående trend kan betraktes som en økning i tilbudet kombinert med fallende pris. Trenden fortsetter til prisen går over trendlinjen mer enn en gang. Hvis det skjer (som i eksemplet nedenfor), kan det være et tegn på at trenden er i ferd med å vende.


Hvordan se på en trendlinje

En trendlinje hjelper deg med å bedømme retningen av prisbevegelser og nivåer. Når prisen nærmer seg trendlinjen, vil en del tradere se etter en «bounce» i den oppadgående trenden, dvs. at prisen støter mot trendlinjen. Trendlinjer fortsetter ikke i evighet, før eller siden vil trenden brytes.

Tradere som venter på en såkalt bounce bruker ofte en trend-følgende strategi. Det betyr at de normalt tar sikte på å kjøpe på bullish støttelinjer og selge på bearish motstandslinjer. Det finnes selvfølgelig også andre strategier som kan fokusere på trendbrudd, for eksempel såkalte breakout-strategier.

Nå som du vet hva trendlinjer er, er det også viktig å forstå hvilken rolle priskanalen spiller.

Priskanaler

En priskanal bruker to trendlinjer: en for topper og en for bunner. Kanalen hjelper deg å visualisere hvor støtte- og motstandsnivåene er. Den oppadgående trenden identifiserer motstandsnivået og den nedadgående markerer støttenivået.

Helningen i priskanalen kan være negativ eller positiv. En kanal med en positiv helning kalles en bullish priskanal og en med negativ helning kalles en bearish priskanal. I en bullish priskanal representerer den nedre linjen selve hovedtrendlinjen, mens den øvre linjen kalles kanallinjen. I en bearish priskanal er det motsatt.

Tolkning av priskanaler

Priskanaler gir et tydelig bilde av trend-retningen og kan bidra til å forutse visse kursbevegelser. Se eksemplet med en bullish priskanal nedenfor. Trendkanalstrategier er basert på samme metode som trendlinjer. En del tradere har som strategi å kjøpe når prisen når hoved-trendlinjen i en bullish priskanal.

En siste ting å huske: teknisk analyse er ikke en eksakt vitenskap og det samme gjelder trendlinjer og trendkanaler. Prisene havner sjelden nøyaktig der du vil i diagrammet, så det er opp til deg å bruke beste skjønn når du tar dine avgjørelser.

Sette opp trendlinjer og trendkanaler i Skilling-plattformen

Hvis du ønsker å tegne en trendlinje i diagrammene dine, klikker du på knappen for trendlinjer, som er nest øverst under «verktøy» (til venstre for diagrammet). Da kan du tegne linjer med markøren.

Hvis du ønsker å plassere trendkanaler, klikk på «Equidistant channel», som er den tredje under «verktøy». Du kan enkelt endre ved å klikke på linjen og dra den på plass.

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett