CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 66% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 66% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Hva er Glidende Gjennomsnitt (Moving Averages)?

Glidende gjennomsnitt (MA) er et nøkkelbegrep innen teknisk analyse, og et konsept som alle tradere må forstå. De er designet for å hjelpe tradere til å avdekke trender, og baseres på kursendringer i et underliggende instrument. Det tegnes i diagrammet som en enkel linje. Denne linjen kan hjelpe til å ta mange trading avgjørelser, og er et veldig viktig verktøy. MA er samtidig grunnleggende i mange andre mer avanserte tekniske analyse-verktøy, så det er åpenbart veldig viktige!

For å komme i gang må man forstå noe grunnleggende om MA - nemlig at et langt MA (f.eks 200-dagers snitt) reagerer senere på en underliggende trend enn et kort MA (f.eks 50-dagers snitt).

Vi begynner med den enkleste typen MA - Simple Moving Average (SMA) - Enkelt glidende gjennomsnitt:

SMA “glatter” kurs-dataene for et instrument og gir en trend-indikator. Det gjøres ved at man regner ut gjennomsnittskursen for et instrument over et gitt antall perioder. Normalt benyttes stengningskursen som beregningsgrunnlag.

La oss finne 10-dagers SMA for Gull; Man begynner med å finne stengningskursen for Gull de siste 10 dagene, legg disse sammen og del på 10. Da har vi 10-dagers gjennomsnitt. Men siden gjennomsnittet er glidende, vil gamle data forkastes og nye legges til når tiden går. Med andre ord, den første dagen dekker de siste 10 dagene, mens den andre dagen tar bort den “gamleste” dagen og legger til den siste (dag 1). Slik fortsetter man å legge til den siste dagen og tar bort den eldste for hver ny dag.

På bildet under ser vi SMA10 i et diagram med daglige kurser for Gull.


Exponential Moving Average (EMA)

Eksponensielt glidende gjennomsnitt er veldig likt SMA, men her vektlegges de nyeste dataene mere. EMA reagerer raskere enn SMA, slik at det snur tidligere hvis underliggende kurs endrer seg.

For å beregne EMA må man begynne med SMA, og så regne ut vektingen i henhold til følgende formel:

(2 / tidsperioder + 1)

For å beregne 10-dagers EMA (basert på eksempelet over) får vi en vekting på 0,1818 (18,18% når vi benytter formelen (2 / 10+1) EMA regnes da ut på følgende måte:

EMA = ((daglig stengnings-kurs  - EMA(forrige dag)) x vekting + EMA(forrige dag))

Ikke glem at EMA er basert på SMA, slik at når man benytter formelen her, må man bytte ut EMA(forrige dag) med SMA(forrige dag) ved den første utregningen. Dette høres sikkert forvirrende ut, men man ser det ganske enkelt i diagrammet.


BlåEMA
Rød SMA

Tolkning av glidende gjennomsnitt (MA)

Både SMA og EMA kan være nyttig om en ønsker å identifisere retningen på en trend ved hjelp av bare ett gjennomsnitt, eller man kan se på krysninger hvis man benytter flere gjennomsnitt.

Om man skal identifisere en trend ved hjelp av MA, må man først se om kursen er over eller under MA. Er kursen over og MA stiger, indikerer det en stigende trend. Er kursen under og MA fallende, indikerer det en nedadgående trend.

Krysninger av MA kan indikere endring i momentet, og kan gi de mest elementære signalene for inn- og utgang. En krysning skjer når to MA (f.eks 50-dager og 10-dager) krysser hverandre. Så hvis 10-dager MA krysser opp over 50-dager, indikerer det at kursene vil fortsette å stige. Motsatt vil det signalisere fortsatt fallende kurser hvis 10-dager krysser ned under 50-dager. Se eksempler under:


Blå SMA50

Rød SMA10

I tillegg mener mange tradere at MA (spesielt SMA) kan fungere som støtte- og motstandsnivåer. Teorien er at hvis kursen nærmer seg MA, vil trenden kunne snu. Normalt ser man da på 20, 50, 100 og 200-dagers gjennomsnitt.

Hvordan sette opp MA i Skilling plattformen

Oppsettet av SMA og EMA er likt. Man kan velge/justere følgende:

PeriodeDe vanligste er 14, 21, 50, 100 or 200 dager
Type kurs ‘Stengningskurs’, ‘Åpningskurs’, ‘Lav’ eller ‘Høy’

Skilling sammendrag

Glidende gjennomsnitt er en særdeles viktig del av teknisk analyse. Hvis du er fersk innen trading bør du lese denne artikkelen en gang til, for så begynne å utforske de forskjellige typene MA i Skilling plattformen. Du vil oppdage at MA er grunnleggende i det aller meste innen teknisk analyse, og blir benyttet av både nybegynnere og profesjonelle tradere over hele verden.