CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Average Directional Index (ADX)

Denne indikatoren ble utviklet av J. Welles Wilder og nevnt i hans velkjente bok fra 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Denne boken inneholder også stoff om Average True Range (ATR), Parabolic SAR og RSI. Og selv om Wilder's indikatorer ble utviklet før datamaskinenes inntog blir de brukt veldig mye i dag.

Average Directional Index (ADX) er satt sammen av tre linjer som skal hjelpe traderen å identifisere både retning og styrke til en trend. Som standard benyttes 14 perioders data.

  1. ADX linjen bestemmer trendens styrke.
  2. Det som kalles DI+ linjen and DI- linjen, bidrar til å identifisere trendens retning.

Dette plottes da i diagrammet (under selve grafen) som vist under:


Wilder sier at hvis ADX-linjen er over 20, så indikerer det en trend, og man bør se etter “bullish” eller “bearish” inngangsnivåer. Når ADX er under 20, er det ingen trend og tradere bør “ligge unna”. For D-linjene gjelder følgende: Hvis DI+ er høyere enn DI-, er markedet stigende (bullish) og hvis DI- er høyere enn DI+ er markedet fallende (bearish).

For å identifisere inngangsnivåer, kan en benytte et enkelt system som ser på krysningspunktene for D-linjene:

Når DI+ krysser over DI-, er det et potensielt kjøpssignal. Og motsatt, hvis DI+ krysser ned igjennom DI- er det et potensielt salgssignal. Men denne metoden kan også produsere en god del signaler innenfor en kort periode, som dessverre kan være “falske” og gi dårlige innganger. For å unngå dette bør man også se på den lange trenden, og kanskje bruke et glidende gjennomsnitt for å identifisere denne, og kun handle i den retningen.

Skilling sammendrag

Dette er en avansert indikator fra Welles Wilder, og er ikke like kjent som noen av de andre fra boken hans, f.eks.RSI og ATR. Allikevel kan den være veldig nyttig for erfarne tradere da den sier noe om både trend-retning og styrke. I tillegg gir den flere  trading-signaler enn mange andre indikatorer. Så om man tenker å handle aggressivt og hyppig gjennom dagen/uken, kan ADX være veldig nyttig. De fleste vil nok sannsynligvis benytte ADX mest som en indikator for å følge med på trender.

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett