CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Accelerator Indikator

Accelerator Indikator (AC) er enda en oscillator oppfunnet av Bill Williams og den måler aksellrasjonen og retardasjonen på gjeldende markedskrefter.  Som oscillatorer flest, blir den plottet som et histogram under grafen i diagrammet. Tanken med denne indikatoren er at før et marked endrer retning, vil drivkraften bak bevegelsen endre seg. Slik kan en trader forutse endringen før den skjer, og handle deretter. Hvis en kan tolke slike signaler riktig, vil det naturligvis være en stor fordel for tradere.


Hvordan virker det? Williams beregnet at 0-linjen i histogrammet er omtrent der markedskreftene er i balanse med Accelator indikatoren. Dette skjer gjerne når markedet er rolig eller ikke har en spesifikk retning. I alle andre tilfeller vil histogrammet være over eller under 0-linjen. Hvis Accelator er over 0, er det vanligvis enklere for akselerasjonen av kursen å fortsette oppover. (og motsatt om den er under 0) Men i motsetning til mange andre histogram, bør en ikke fokusere på å kjøpe når det er over 0 (og selge når under 0). Det viktige her er å se på fargen på stolpene i histogrammet, enten de er over eller under 0. Utregningen foregår på følgende måte: (Williams benytter glattet glidende gjennomsnitt for 5 og 34 perioder)

MEDIAN KURS = (HØY + LAV) / 2

AO = SMA (MEDIAN KURS, 5) - SMA (MEDIAN KURS, 34)

AC = AO - SMA (AO, 5)

Hvor:

HØY — den høyeste kursen på stolpen;

LAV — den laveste kursen på stolpen;

Som en kan se over, får man sekvenser av grønne og røde stolper når dette blir plottet i diagrammet. Så hvordan tolkes de? Først av alt sier Williams en bør ikke kjøpe (ved hjelp av Accelerator) når gjeldende stolpe er rød, og ikke selge når den er grønn.

For det andre sier Williams at en enkel krysning av 0-linjen i seg selv ikke er et kjøps- eller salgssignal. Men, om en skal ta en posisjon MED retningen til markedskreftene (handle med trenden) skal man ha 2 grønne stolper for å kjøpe (og to røde for å selge). Hvis man skal ta en posisjon MOT trenden (som når indikatoren er under 0 ved kjøp) trenger man en ekstra bekreftelse i form av en 3dje stolpe i samme farge. Altså, tre grønne stolper under 0-linjen om man skal kjøpe.

Skilling sammendrag

Accelerator Indikatoren er mer avansert enn mange histogram oscillatorer på grunn av de to fargene på stolpene. Disse kan gi signal både med og mot trenden, og kan se noe komplisert ut ved første øyekast. Men Williams har laget noen klare regler som burde gjøre bruken av indikatoren enklere. Hvis du ønsker å benytte histogrammer til å time inn- og utganger, bør du absolutt se nærmere på Accelerator indikatoren.

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett