CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Makroøkonomiske data

Makroøkonomiske data er en blanding av analyse og statistikk benyttet som hjelpemiddel for å skaffe og vurdere informasjon om generelle økonomiske forhold. Denne typen data hentes vanligvis fra statistisk sentralbyrå eller andre statlige organisasjoner og presenteres på daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis.

Her er noen indikatorer som kan hjelpe deg med å i større grad ta informerte  investeringsbeslutninger.

1. Renter

Den viktigste renten er styringsrenten. Den settes av Sentralbanken (Norges Bank i Norge) og bestemmer renten på kommersielle bankers lån fra sentralbanken. Styringsrenten kan betraktes som en målestokk for øvrige renter, og påvirker inflasjon og økonomisk vekst.

2. Sysselsetting

Sysselsettingsstatistikk måler sysselsetting og arbeidsledighet. Rapporter om arbeidsledighet kan påvirke markedene, og en av de viktigste rapportene er USAs arbeidsledighets-rapport N.F.P. (Non-farm payroll), som publiseres hver måned.

3. BNP

BNP, eller bruttonasjonalprodukt, representerer den totale verdien av varer og tjenester som produseres i løpet av en bestemt periode. BNP er en viktig målestokk for hvor godt et land presterer.

4. Inflasjon

Det er mange indikatorer for inflasjon, men den mest kjente er konsumprisindeksen (KPI), som viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør.

5. Detaljhandel

Detaljhandelsomsetningen viser salg av forbruksvarer og dagligvarer. Tall fra detaljhandelen bidrar til å fastslå et lands etterspørsel, og overvåkes nøye.

6. Øvrige sektorer

Denne statistikken kan vise produktiviteten i sektorer som industri, bygge- og anleggsvirksomhet. Disse er viktige fordi et lands økonomi er avhengig av flere ulike sektorer.

7. Handelsbalanse

Handelsbalansen er i utgangspunktet forskjellen mellom eksport og import av varer. Den viser handelsoverskudd (mer penger kommer inn i landet) eller et handelsunderskudd (mer penger går ut av landet).

Det er viktig å understreke at du kan forvente mer volatilitet i respektive markeder etter at (eller noen ganger til og med før) informasjon om disse indikatorene gis ut.

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett