CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 76% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Hva er fundamental analyse?

Fundamental analyse innebærer å se på «fundamentale» verdier for å finne lønnsomme investeringer. Det omfatter et stort område, men handler ofte om å analysere en bedrifts eller et markeds økonomiske tilstand ved å studere økonomiske rapporter og bransjenyheter for å danne seg et helhetsbilde av den økonomiske situasjonen.

Fundamental analyse skiller seg veldig fra teknisk analyse, der man ser på pris- og volumstatistikk gjennom diagrammer/grafer for å forutsi hvor markedene er på vei. Les mer om teknisk analyse her.

Skal jeg bruke fundamental eller teknisk analyse?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Du kan prøve det ene eller det andre, eller begge to. Liker du å tolke nyheter og data ? Eller foretrekker du heller å analysere kursbevegelser i et diagram?

To tilnærminger

Det er hovedsakelig to forskjellige tilnærminger når det gjelder fundamental analyse – ovenfra og nedenfra. Den ene er ikke bedre enn den andre. Hvis du er ny innenfor trading, vil du gjerne vite så mye som mulig om et selskap eller en bransje du har tenkt deg inn i.

Ovenfra

Noen tradere foretrekker en «top down-tilnærming». Dette betyr at de starter med å se på helheten ved hjelp av makroøkonomiske data. De følger de siste nyhetene om renter, BNP, inflasjon, valutakurser, produktivitet, energipriser med mer for å identifisere (globale) økonomiske trender.

Når de så avdekker en sektor som ser lovende ut, begynner de å zoome inn på enkeltbedrifter eller markeder.

Nedenfra

Motsatt finnes det tradere som benytter seg av en såkalt «bottom up-tilnærming». De starter med å se nærmere på enkeltbedrifter eller markeder, for så deretter å danne seg en økonomisk helhetsoppfatning.

Tradere som velger denne tilnærmingen studerer typisk bedrifts-rapporter, regnskap, tidligere og nåværende resultater, sentralbankenes retningslinjer med mer. Først når de finner et selskap et eller marked med tilfredsstillende potensial ser de på bransjen som en helhet og på de makroøkonomiske forholdene.

Fundamental analyse benyttes ofte i kombinasjon med teknisk analyse for å danne seg en fullstendig oversikt.

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett