expand/collapse risk warning

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 79% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Trading Terms

Jenis kadar faedah: Menerokanya dan kesannya

Jenis kadar faedah: Bank dengan cahaya biru, melambangkan jenis kadar faedah dan bank.

Kadar faedah adalah denyutan jantung dunia kewangan. Ia adalah harga yang kita bayar untuk meminjam wang, dan ganjaran yang kita terima untuk meminjamkannya. Fikirkan mereka seperti rentak ekonomi, sentiasa berubah-ubah dan memberi kesan kepada segala-galanya daripada gadai janji kepada pinjaman kereta, kad kredit kepada akaun simpanan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tidak semua kadar faedah adalah sama. Terdapat pelbagai jenis kadar faedah. Sesetengahnya boleh menjadi mudah atau kompleks, tetap atau berubah-ubah, dan memahami cara ia berfungsi boleh bermakna perbezaan antara membuat keputusan kewangan yang bijak dan rugi. Tetapi sebelum anda mengetahui jenis kadar faedah, di bawah kami akan meneroka apa sebenarnya ia.

Apakah itu kadar faedah?

Kadar faedah ialah harga yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan wang mereka dalam tempoh tertentu. Ia dinyatakan sebagai peratusan daripada amaun yang dipinjam dan boleh berbeza-beza bergantung pada julat faktor seperti inflasi, kepercayaan kredit peminjam dan keadaan semasa ekonomi.

Sebagai contoh, jika anda membuat pinjaman $10,000 dengan kadar faedah 5% setahun, anda perlu membayar balik $10,500 pada akhir tahun pertama. Tambahan $500 ini ialah kos meminjam wang tersebut.

Begitu juga, jika anda melabur $10,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah 2%, anda akan memperoleh faedah $200 dalam tempoh setahun. Dalam kes ini, kadar faedah ialah ganjaran yang anda terima kerana meminjamkan wang anda kepada bank.

Kadar faedah boleh berbeza-beza bergantung pada jenis pinjaman atau pelaburan seperti yang anda akan lihat di bawah.

Jenis kadar faedah

Faedah tetap

Kadar faedah tetap kekal sama sepanjang tempoh pinjaman atau pelaburan. Ini bermakna bahawa peminjam atau pelabur mengetahui dengan tepat berapa banyak yang mereka akan bayar atau perolehi faedah setiap bulan atau tahun tidak berkaitan dengan perubahan dalam turun naik kadar faedah. Sebagai contoh, pinjaman gadai janji kadar tetap ialah pinjaman yang kadar faedah kekal malar sepanjang hayat pinjaman, tanpa mengira keadaan pasaran.

Faedah boleh ubah

Kadar faedah berubah ialah kadar yang boleh berubah dari semasa ke semasa, biasanya berdasarkan keadaan pasaran dan kadar yang diputuskan oleh bank pusat bidang kuasa tersebut. Ini bermakna peminjam atau pelabur boleh membayar atau memperoleh jumlah faedah yang berbeza setiap bulan atau tahun. Contohnya, kad kredit mungkin mempunyai kadar faedah berubah-ubah yang berubah berdasarkan kadar utama yang ditetapkan oleh Rizab Persekutuan.

Minat bercampur

Kadar faedah bercampur ialah gabungan kedua-dua kadar tetap dan berubah-ubah. Sebagai contoh, pinjaman gadai janji mungkin mempunyai kadar faedah tetap untuk beberapa tahun pertama, kemudian beralih kepada kadar faedah berubah untuk baki pinjaman.

Minat mudah

Faedah mudah dikira hanya pada jumlah prinsipal yang dipinjam atau dilaburkan. Ia tidak mengambil kira sebarang faedah tambahan yang diperoleh atau terakru dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, jika anda melabur $1,000 pada kadar faedah mudah 5% setahun selama lima tahun, anda akan memperoleh sejumlah $250 faedah.

Faedah kompaun

Faedah kompaun dikira pada kedua-dua jumlah prinsipal dan sebarang faedah yang diperoleh atau terakru dari semasa ke semasa. Ini bermakna faedah diperoleh bukan sahaja pada jumlah asal yang dilaburkan atau dipinjam tetapi juga pada sebarang faedah yang telah diperolehi. Sebagai contoh, jika anda melabur $1,000 pada kadar faedah kompaun 5% setahun selama lima tahun, anda akan memperoleh sejumlah $276.28 faedah.

Faedah nominal

Kadar faedah nominal ialah kadar faedah yang dinyatakan ke atas pinjaman atau pelaburan. Mereka tidak mengambil kira inflasi atau sebarang faktor lain yang boleh menjejaskan pulangan pelaburan sebenar. Sebagai contoh, bon mungkin mempunyai kadar faedah nominal 4%, tetapi jika inflasi adalah 3%, pulangan sebenar pelaburan hanya 1%.

Minat berkesan

Kadar faedah yang berkesan mengambil kira semua faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan sebenar, termasuk inflasi, pengkompaunan dan yuran. Sebagai contoh, jika pinjaman mempunyai kadar faedah nominal 5% setahun tetapi juga mengenakan yuran permulaan 1%, kadar faedah berkesan akan lebih tinggi daripada 5% setahun.

Bagaimana untuk mengira kadar faedah

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa formula untuk mengira faedah boleh berbeza-beza bergantung pada jenis faedah yang dikira, kekerapan pengkompaunan dan tempoh pinjaman atau pelaburan.

Walau bagaimanapun, formula asas untuk minat mudah ialah: Faedah mudah = (Pengetua x Kadar x Masa) / 100

di mana:

 • Pengetua: jumlah wang yang dipinjam atau dilaburkan
 • Kadar: kadar faedah setahun (dinyatakan sebagai peratusan)
 • Masa: tempoh masa wang itu dipinjam atau dilaburkan (dalam tahun)

Sebagai contoh, jika anda meminjam $10,000 pada kadar faedah mudah 5% selama 3 tahun, pengiraan faedah ialah: Faedah mudah = (10,000 x 5 x 3) / 100 = $1,500 Jadi jumlah amaun yang perlu dibayar balik selepas 3 tahun ialah $10,000 + $1,500= $11,500.

Faedah kompaun dikira secara berbeza, kerana ia mengambil kira kesan pengkompaunan ke atas faedah yang diperoleh. Formula untuk faedah kompaun ialah: Faedah kompaun = P(1 + r/n)^(nt) - P

di mana:

 • P: amaun pokok
 • r: kadar faedah tahunan (sebagai perpuluhan)
 • n: bilangan kali faedah dikompaun setiap tahun
 • t: tempoh wang itu dilaburkan atau dipinjam

Sebagai contoh, jika anda melabur $5,000 pada kadar faedah tahunan 6% dikompaun setiap suku tahun selama 5 tahun, pengiraan faedah ialah: Faedah kompaun = 5,000(1 + 0.06/4)^(4x5) - 5,000 = $1,658.47 Jadi jumlah amaun yang anda akan dapat selepas 5 tahun ialah: $5,000 + $1,658.47 = $6,658.47.

Mengapa kadar faedah penting untuk peniaga

Kadar faedah adalah penting untuk peniaga kerana ia boleh memberi kesan yang besar kepada pasaran kewangan dan nilai pelbagai instrumen kewangan. Berikut adalah beberapa sebab mengapa:

 1. Bank pusat menetapkan kadar faedah: Kadar faedah yang ditetapkan oleh bank pusat, seperti Rizab Persekutuan AS atau Bank Pusat Eropah, boleh memberi kesan kepada kos peminjaman dan ketersediaan kredit. Perubahan dalam kadar faedah boleh menandakan perubahan dalam dasar monetari, yang boleh mempengaruhi sentimen pelabur dan pergerakan pasaran.
 2. Kesan ke atas kadar pertukaran mata wang: Kadar faedah boleh menjejaskan nilai mata wang. Kadar faedah yang lebih tinggi cenderung untuk menarik pelaburan asing, yang boleh meningkatkan permintaan untuk mata wang dan meningkatkan nilainya. Sebaliknya, kadar faedah yang lebih rendah boleh mengurangkan permintaan untuk mata wang dan menurunkan nilainya.
 3. Kesan ke atas harga bon: Kadar faedah juga boleh memberi kesan kepada harga bon. Apabila kadar faedah meningkat, nilai bon sedia ada dengan kadar faedah yang lebih rendah berkurangan, kerana pelabur boleh memperoleh pulangan yang lebih tinggi di tempat lain. Ini boleh menyebabkan penurunan harga bon. Sebaliknya, apabila kadar faedah menurun, nilai bon sedia ada dengan kadar faedah yang lebih tinggi meningkat, yang boleh menyebabkan kenaikan harga bon.
 4. Kesan ke atas saham: Kadar faedah juga boleh memberi kesan kepada pasaran saham. Apabila kadar faedah meningkat, kos peminjaman meningkat, yang boleh menurunkan keuntungan bagi syarikat dan mengurangkan permintaan pelabur untuk saham. Sebaliknya, apabila kadar faedah menurun, kos pinjaman berkurangan, yang boleh membawa kepada peningkatan keuntungan dan peningkatan permintaan pelabur untuk saham.

Kesimpulan

Sebagai seorang peniaga, selain daripada memahami jenis kadar faedah yang wujud, adalah penting untuk terus mengetahui tentang perubahan kadar faedah dan potensi kesannya terhadap instrumen kewangan yang anda berdagang. Dengan memerhatikan kadar faedah, anda mungkin menjangkakan pergerakan pasaran dengan lebih baik dan membuat keputusan perdagangan yang lebih termaklum.

Bukan nasihat pelaburan. Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan.