expand/collapse risk warning

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Trading Terms

Makna portfolio: memahami maksudnya dalam perdagangan

RNS image representation with workers reading the news

Dalam dunia perdagangan, kejayaan sering bergantung pada keseimbangan yang halus antara risiko dan ganjaran. Peniaga sentiasa mencari strategi yang boleh memaksimumkan keuntungan mereka sambil meminimumkan potensi kerugian. Satu alat berkuasa yang membantu mereka dalam usaha ini ialah konsep portfolio.

Sama seperti seorang artis menyusun koleksi karya terbaik mereka dengan teliti, seorang peniaga menyusun set pelaburan yang pelbagai secara strategik, dikenali sebagai portfolio, untuk mengemudi lautan pasaran kewangan yang tidak menentu. Tetapi apakah sebenarnya maksud portfolio dan mengapa ia dianggap sebagai aspek penting dalam pengurusan pelaburan?

Definisi portfolio (kewangan)

Dalam kewangan, portfolio merujuk kepada koleksi atau gabungan aset kewangan yang dipegang oleh individu, organisasi atau dana pelaburan. Ia biasanya termasuk pelbagai jenis pelaburan, seperti saham, bon, dana bersama, dana dagangan bursa (ETF), setara tunai dan sekuriti lain. Tujuan mencipta portfolio adalah untuk mencapai objektif pelaburan tertentu, seperti peningkatan modal, penjanaan pendapatan, atau kepelbagaian.

Dengan mengumpulkan pelbagai jenis aset, pelabur menyasarkan untuk mengurus risiko dengan menyebarkan pelaburan mereka merentasi pelbagai sektor, industri, wilayah geografi dan kelas aset. Kepelbagaian ini membantu mengurangkan kesan potensi mana-mana prestasi pelaburan tunggal ke atas portfolio keseluruhan.

Portfolio dibina berdasarkan toleransi risiko pelabur, matlamat kewangan dan ufuk masa. Ia boleh diurus secara aktif, di mana keputusan pelaburan sentiasa dipantau dan diselaraskan, atau diuruskan secara pasif, di mana pelaburan dipegang untuk jangka panjang, selalunya mencerminkan indeks pasaran tertentu.

Manfaatkan turun naik dalam pasaran saham

Ambil kedudukan pada harga saham yang bergerak. Jangan lepaskan peluang.

Daftar

Cara membuat & mengurus portfolio

Mencipta dan mengurus portfolio melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan. Berikut ialah panduan umum:

 • Tentukan matlamat pelaburan anda: Mulakan dengan menentukan objektif pelaburan anda, seperti peningkatan modal, penjanaan pendapatan, atau gabungan kedua-duanya. Pertimbangkan ufuk masa anda, toleransi risiko dan keperluan kewangan.
 • Menilai toleransi risiko anda: Fahami kesediaan dan keupayaan anda untuk mengendalikan turun naik dalam nilai pelaburan anda. Pertimbangkan faktor seperti pengalaman pelaburan anda, kestabilan kewangan dan kewajipan kewangan masa hadapan.
 • Tentukan peruntukan aset: Peruntukan aset melibatkan penentuan jumlah portfolio anda harus diperuntukkan kepada kelas aset yang berbeza, seperti saham, bon, tunai dan pelaburan lain. Keputusan ini adalah berdasarkan toleransi risiko anda, matlamat pelaburan dan ufuk masa. Portfolio yang dipelbagaikan dengan baik biasanya termasuk gabungan kelas aset yang berbeza untuk menyebarkan risiko.
 • Penyelidikan dan pilih pelaburan: Menjalankan penyelidikan menyeluruh tentang pelaburan individu dalam setiap kelas aset. Pertimbangkan faktor seperti prestasi sejarah, asas syarikat, prospek industri, kualiti pengurusan dan sebarang strategi atau kriteria pelaburan khusus yang mungkin anda miliki. Anda boleh melabur secara langsung dalam sekuriti individu atau menggunakan kenderaan pelaburan seperti dana bersama atau ETF untuk mendapatkan pendedahan kepada rangkaian aset yang lebih luas.
 • Pantau dan semak: Pantau prestasi portfolio anda dengan kerap. Jejaki pelaburan anda, semak penyata kewangan dan kekal kemas kini tentang arah aliran pasaran. Pertimbangkan untuk menggunakan alat pengurusan portfolio dalam talian atau bekerjasama dengan penasihat kewangan untuk memudahkan proses penjejakan.
 • Imbangan semula secara berkala: Dari masa ke masa, prestasi pelaburan berbeza dalam portfolio anda mungkin menyebabkan peruntukan aset anda menyimpang daripada sasaran yang anda inginkan. Seimbangkan semula portfolio anda secara berkala dengan membeli atau menjual aset untuk menyelaraskan semula pegangan anda dengan peruntukan sasaran anda. Ini memastikan anda mengekalkan tahap kepelbagaian dan pendedahan risiko yang anda inginkan.
 • Kekal termaklum dan menyesuaikan diri: Kekal dimaklumkan tentang arah aliran ekonomi dan pasaran, serta sebarang perubahan dalam keadaan kewangan anda. Laraskan portfolio anda mengikut keperluan untuk menggambarkan perubahan dalam matlamat pelaburan anda, toleransi risiko atau keadaan pasaran.

Ingat: mencipta dan mengurus portfolio ialah proses yang diperibadikan dan anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat kewangan profesional jika anda tidak pasti tentang keputusan pelaburan tertentu atau memerlukan bantuan dalam membina dan mengekalkan portfolio anda.

Jenis portfolio

Terdapat beberapa jenis portfolio yang boleh dipertimbangkan oleh pelabur berdasarkan objektif pelaburan, toleransi risiko dan keutamaan mereka. Berikut adalah beberapa jenis biasa:

Portfolio pertumbuhan
Portfolio pertumbuhan memfokuskan pada peningkatan modal dengan melabur dalam aset yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, seperti saham syarikat yang dijangka mengalami pertumbuhan pendapatan yang ketara. Ia biasanya termasuk saham berorientasikan pertumbuhan, dana bersama pertumbuhan agresif dan sektor seperti teknologi atau pasaran baru muncul. Contoh: Portfolio yang terdiri daripada saham teknologi pertumbuhan tinggi seperti Apple, Amazon dan Google.
Portfolio pendapatan
Portfolio pendapatan bertujuan untuk menjana pendapatan tetap melalui pelaburan yang memberikan hasil yang stabil atau tinggi. Ia termasuk aset seperti saham yang membayar dividen, bon, amanah pelaburan hartanah (REIT) dan dana bersama yang memfokuskan pendapatan. Contoh: Portfolio yang terdiri daripada saham dividen daripada sektor seperti utiliti, barangan keperluan pengguna dan hartanah.
Portfolio seimbang
Portfolio seimbang mencari gabungan pertumbuhan dan pendapatan dengan mempelbagaikan merentas kelas aset. Ia biasanya termasuk campuran saham, bon dan setara tunai. Peruntukan antara kelas aset ini adalah berdasarkan profil risiko dan pelaburan pelabur. matlamat. Contoh: Portfolio dengan peruntukan 60% kepada saham, 30% kepada bon dan 10% kepada setara tunai.
Portfolio nilai
Portfolio nilai memfokuskan pada pelaburan dalam aset terkurang nilai yang didagangkan pada harga diskaun berbanding nilai intrinsiknya. Pelabur yang menggunakan strategi ini berusaha untuk memanfaatkan potensi kenaikan harga kerana pasaran mengiktiraf nilai asas aset ini. Contoh: Portfolio yang terdiri daripada saham syarikat dengan nisbah harga kepada pendapatan yang rendah dan metrik asas yang kukuh.
Portfolio khusus sektor
Portfolio khusus sektor menumpukan pelaburan dalam industri atau sektor tertentu. Pelabur yang mempunyai kepercayaan kukuh terhadap prospek pertumbuhan sektor tertentu boleh memilih pendekatan ini. Contohnya termasuk portfolio tertumpu teknologi, portfolio penjagaan kesihatan atau tenaga portfolio.
Portfolio indeks
Portfolio indeks, juga dikenali sebagai portfolio pasif atau portfolio dana indeks, mereplikasi prestasi indeks pasaran tertentu, seperti SPX500. Ia bertujuan untuk memadankan prestasi keseluruhan indeks dan bukannya memilih individu secara aktif pelaburan. Contoh: Portfolio yang terdiri daripada dana indeks kos rendah atau ETF yang menjejaki indeks pasaran yang luas.
Portfolio diuruskan risiko
Portfolio yang diuruskan dengan risiko menggunakan strategi untuk mengurangkan potensi risiko menurun dan turun naik. Ia mungkin termasuk pelaburan seperti dana ekuiti terlindung, opsyen atau pelaburan alternatif yang direka untuk menyediakan perlindungan menurun. Contoh: Portfolio yang menggabungkan fokus turun naik strategi untuk mengehadkan kerugian semasa kemelesetan pasaran.

Bagaimana untuk mengukur risiko portfolio

Terdapat beberapa metrik dan ukuran yang biasa digunakan untuk menilai risiko portfolio. Berikut adalah beberapa kaedah utama:

 1. Sisihan piawai: Sisihan piawai mengukur kemeruapan atau kebolehubahan pulangan. Ia mengukur sejauh mana pulangan portfolio berubah-ubah di sekitar pulangan purata. Sisihan piawai yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Dengan membandingkan sisihan piawai portfolio dengan penanda aras atau portfolio lain, anda boleh menilai risiko relatif.
 2. Beta: Beta mengukur sensitiviti pulangan portfolio kepada perubahan dalam pasaran keseluruhan. Beta 1 menunjukkan bahawa pulangan portfolio bergerak sejajar dengan pasaran, manakala beta yang lebih besar daripada 1 mencadangkan turun naik yang lebih tinggi daripada pasaran, dan beta kurang daripada 1 menunjukkan turun naik yang lebih rendah. Beta yang lebih tinggi membayangkan risiko sistematik yang lebih tinggi.
 3. Nilai Berisiko (VaR): VaR ialah ukuran statistik yang menganggarkan potensi kerugian maksimum yang boleh dialami oleh portfolio dalam tahap keyakinan dan ufuk masa tertentu. Sebagai contoh, 95% VaR sebanyak $100,000 bermakna terdapat 5% peluang portfolio kehilangan lebih daripada $100,000 sepanjang tempoh yang ditetapkan. VaR menyediakan satu nombor yang mewakili potensi risiko menurun.
 4. Pengeluaran: Pengeluaran mengukur kemerosotan puncak ke palung dalam nilai portfolio dalam tempoh tertentu. Ia menunjukkan kerugian maksimum yang mungkin dialami pelabur jika mereka memasuki portfolio pada nilai puncaknya dan keluar pada titik terendahnya. Pengeluaran yang lebih besar membayangkan risiko yang lebih tinggi dan potensi kerugian.
 5. Nisbah Sharpe: Nisbah Sharpe mengukur pulangan terlaras risiko portfolio dengan mempertimbangkan pulangan dan turun naiknya. Ia mengira pulangan berlebihan yang diperolehi setiap unit risiko (seperti yang diukur dengan sisihan piawai). Nisbah Sharpe yang lebih tinggi menunjukkan prestasi pelarasan risiko yang lebih baik.
 6. Ralat penjejakan: Ralat penjejakan mengukur perbezaan dalam pulangan antara portfolio dan indeks penanda arasnya. Ia mengukur sejauh mana portfolio menjejaki prestasi penanda aras. Ralat penjejakan yang lebih tinggi membayangkan risiko aktif yang lebih tinggi.
 7. Ujian tekanan: Ujian tekanan melibatkan simulasi keadaan pasaran yang melampau untuk menilai prestasi portfolio di bawah senario buruk. Ia membantu mengenal pasti kelemahan dan potensi kerugian semasa kemelesetan pasaran atau peristiwa tertentu.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa langkah risiko ini memberikan perspektif yang berbeza tentang risiko portfolio dan harus digunakan bersama dengan analisis dan pertimbangan lain. Anda juga dinasihatkan untuk berunding dengan profesional kewangan atau menggunakan alat pengurusan portfolio yang boleh memberikan analisis risiko yang komprehensif dan membantu anda menilai profil risiko portfolio anda.

Soalan Lazim

Q: Apakah portfolio dalam kewangan?

A: Dalam kewangan, portfolio merujuk kepada koleksi atau gabungan aset kewangan, seperti saham, bon, dana bersama dan pelaburan lain, dipegang oleh individu atau organisasi.

Q: Mengapakah portfolio penting dalam pelaburan?

A: Ia penting dalam pelaburan kerana ia membolehkan pelabur mempelbagaikan pegangan mereka, mengurus risiko dan mengejar matlamat kewangan mereka. Dengan menyebarkan pelaburan merentasi aset, sektor dan wilayah geografi yang berbeza, portfolio berpotensi mengurangkan kesan mana-mana prestasi pelaburan tunggal pada keseluruhan portfolio.

Q: Bagaimanakah cara saya membuat portfolio?

A: Untuk mencipta satu, mulakan dengan menentukan matlamat pelaburan anda, menilai toleransi risiko anda dan menentukan peruntukan aset anda. Menyelidik dan pilih pelaburan yang sejajar dengan objektif anda, pantau prestasi portfolio anda, imbangi semula secara berkala dan kekal dimaklumkan tentang arah aliran pasaran dan perubahan dalam keadaan kewangan anda.

Q: Apakah peruntukan aset dalam portfolio?

A: Peruntukan aset merujuk kepada pengagihan pelaburan dalam portfolio antara kelas aset yang berbeza, seperti saham, bon, setara tunai dan sekuriti lain. Ia melibatkan penentuan peruntukan peratusan kepada setiap kelas aset berdasarkan toleransi risiko pelabur, matlamat pelaburan dan ufuk masa.

Q: Bagaimanakah saya boleh mengukur prestasi portfolio saya?

A: Prestasi portfolio boleh diukur menggunakan metrik seperti pulangan keseluruhan, ukuran pelarasan risiko seperti nisbah Sharpe dan perbandingan kepada indeks penanda aras. Adalah penting untuk mempertimbangkan rangka masa, tahap risiko dan objektif pelaburan semasa menilai prestasi portfolio.

Q: Perlukah saya menguruskan portfolio saya secara aktif atau menggunakan pendekatan pasif?

A: Keputusan antara pengurusan portfolio aktif dan pasif bergantung pada pilihan anda, kepakaran pelaburan dan komitmen masa. Pengurusan aktif melibatkan membuat keputusan pelaburan yang kerap, manakala pengurusan pasif berusaha untuk memadankan prestasi indeks pasaran. Kedua-dua pendekatan mempunyai kebaikan dan keburukan, dan pelabur boleh memilih untuk menggabungkan elemen kedua-duanya dalam portfolio mereka.

Q: Berapa kerap saya perlu menyemak dan mengimbangi semula portfolio saya?

A: Kekerapan semakan portfolio dan pengimbangan semula bergantung pada strategi pelaburan anda, keadaan pasaran dan pilihan peribadi. Sesetengah pelabur menyemak portfolio mereka setiap suku tahun atau tahunan, sementara yang lain mungkin melakukannya dengan lebih kerap. Pengimbangan semula biasanya dilakukan apabila peruntukan aset menyimpang dengan ketara daripada peruntukan sasaran, memastikan portfolio kekal sejajar dengan profil risiko dan pulangan yang anda inginkan.

Q: Bolehkah saya mempunyai berbilang portfolio?

A: Ya, anda boleh mempunyai berbilang portfolio. Pelabur selalunya mempunyai portfolio yang berbeza untuk pelbagai tujuan, seperti simpanan persaraan, pembiayaan pendidikan atau strategi pelaburan tertentu. Berbilang portfolio membolehkan organisasi, penyesuaian dan pengurusan matlamat pelaburan dan profil risiko yang lebih baik.

Q: Adakah perlu mendapatkan nasihat profesional untuk menguruskan portfolio?

A: Walaupun tidak perlu mendapatkan nasihat profesional, berunding dengan penasihat kewangan boleh memberikan kepakaran berharga, panduan yang diperibadikan dan membantu mengemudi keputusan pelaburan yang rumit . Penasihat profesional boleh membantu dengan pembinaan portfolio, penilaian risiko, dan pemantauan berterusan, terutamanya bagi pelabur yang mempunyai pengetahuan atau masa yang terhad untuk menumpukan kepada menguruskan portfolio mereka.

Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan. Artikel ini ditawarkan untuk tujuan maklumat am sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan.