expand/collapse risk warning

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Strategi Perdagangan

Liabiliti: jenis, perbezaan dan peranan dalam perdagangan

Pelaburan kewangan: Seorang lelaki duduk di meja, menganalisis data kewangan pada berbilang skrin.

Dalam dunia perdagangan, mengurus sumber kewangan anda dengan berkesan adalah penting untuk kejayaan jangka panjang. Satu aspek pengurusan kewangan yang mesti difahami dan dipantau oleh peniaga dengan teliti ialah liabiliti. Liabiliti mewakili kewajipan kewangan yang peniaga atau entiti dagangan berhutang kepada orang lain. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki definisi liabiliti, meneroka jenis yang berbeza, menerangkan perbezaan antara liabiliti dan peruntukan, dan menyerlahkan sebab peniaga harus memberi perhatian khusus kepada aspek operasi dagangan mereka ini.

Menentukan Liabiliti

Liabiliti ialah obligasi kewangan yang individu atau entiti perniagaan berhutang kepada pihak lain. Ia mewakili hutang atau obligasi yang mesti diselesaikan dengan aset atau perkhidmatan pada masa hadapan. Dalam perdagangan, liabiliti boleh timbul daripada pelbagai sumber dan mungkin termasuk:

 1. Hutang Dagangan: Ini adalah kewajipan untuk membayar barangan atau perkhidmatan yang telah diterima tetapi belum dibayar. Sebagai contoh, jika peniaga membeli stok daripada pembekal secara kredit, jumlah yang terhutang dianggap sebagai dagangan yang perlu dibayar.
 2. Pinjaman Jangka Pendek: Liabiliti juga boleh berbentuk pinjaman jangka pendek yang dipinjam oleh peniaga untuk membiayai operasi mereka. Pinjaman ini biasanya mempunyai tempoh matang kurang daripada satu tahun.
 3. Hutang Jangka Panjang: Hutang jangka panjang termasuk pinjaman atau bon dengan tempoh matang melebihi satu tahun. Peniaga boleh menggunakan hutang jangka panjang untuk membiayai pelaburan utama, seperti membeli kemudahan perdagangan atau mengembangkan operasi dagangan mereka.
 4. Akaun Belum Bayar: Kategori ini merangkumi wang yang terhutang kepada pembekal, pemiutang atau penyedia perkhidmatan. Akaun belum bayar boleh termasuk sewa, bil utiliti dan perbelanjaan operasi lain.
 5. Liabiliti Terakru: Ini mewakili obligasi yang telah ditanggung tetapi belum dibayar. Ia boleh termasuk gaji dan gaji yang terhutang kepada pekerja tetapi belum dibayar.

Memahami Pelbagai Jenis Liabiliti

Liabiliti boleh dikelaskan kepada dua kategori luas: liabiliti semasa dan liabiliti jangka panjang. Memahami perbezaan antara kedua-dua jenis ini adalah penting untuk pengurusan kewangan yang berkesan dalam perdagangan.

Liabiliti Semasa:

Liabiliti semasa ialah obligasi yang dijangka akan diselesaikan dalam tempoh yang agak singkat, biasanya dalam tempoh satu tahun.

Ia termasuk pemiutang perdagangan, pinjaman jangka pendek, akaun belum bayar dan liabiliti terakru.

Pedagang mesti mempunyai gambaran yang jelas tentang liabiliti semasa mereka kerana ia memberi kesan kepada aliran tunai jangka pendek dan kecairan.

Liabiliti jangka panjang:

Liabiliti jangka panjang ialah obligasi kewangan dengan tempoh matang melebihi satu tahun.

Contoh biasa termasuk pinjaman jangka panjang, bon, dan gadai janji.

Peniaga harus menguruskan liabiliti jangka panjang dengan teliti untuk memastikan mereka mempunyai sumber untuk memenuhi kewajipan ini apabila tiba masanya.

Perbezaan Antara Liabiliti dan Peruntukan

Peniaga sering menemui istilah perakaunan lain, "peruntukan", yang mungkin kelihatan serupa dengan liabiliti tetapi mempunyai tujuan yang berbeza. Adalah penting untuk memahami perbezaan antara keduanya:

 • Liabiliti: Ia mewakili obligasi sedia ada yang mesti dibayar pada masa hadapan. Mereka boleh diukur dan mempunyai jumlah tertentu yang dikaitkan dengannya. Liabiliti direkodkan pada kunci kira-kira dan memberi kesan langsung kepada kedudukan kewangan peniaga.
 • Peruntukan: Peruntukan, sebaliknya, adalah caj terhadap keuntungan untuk mengakaunkan potensi perbelanjaan atau kerugian masa hadapan. Ia adalah berdasarkan peristiwa masa depan yang tidak pasti dan jumlahnya mungkin tidak diketahui dengan tepat. Peruntukan tidak direkodkan sebagai liabiliti tetapi didedahkan dalam nota kepada penyata kewangan.

Mengapa Peniaga Harus Mengambil Kira Liabiliti

Memahami dan mengurus liabiliti adalah penting untuk peniaga atas beberapa sebab yang menarik:

 1. Pengurusan aliran tunai: Liabiliti pemantauan, terutamanya liabiliti semasa, adalah penting untuk pengurusan aliran tunai yang berkesan. Peniaga perlu memastikan mereka mempunyai dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajipan jangka pendek mereka.
 2. Pengurusan risiko: Tahap hutang yang tinggi atau liabiliti tidak mampan boleh menimbulkan risiko besar kepada kestabilan kewangan peniaga. Dengan mengurus dan mengurangkan liabiliti, peniaga boleh mengurangkan risiko.
 3. Kredibiliti dan kepercayaan: Menunjukkan keupayaan untuk mengurus liabiliti dengan berkesan meningkatkan kredibiliti dan kebolehpercayaan peniaga di mata pemiutang, pembekal dan pelabur.
 4. Penilaian kesihatan kewangan: Liabiliti adalah komponen utama kesihatan kewangan peniaga. Bakal pelabur dan pemberi pinjaman sering meneliti kunci kira-kira pedagang untuk menilai kestabilan kewangan mereka sebelum memasuki perkongsian atau menyediakan pembiayaan.
 5. Perancangan strategik: Pemahaman tentang liabiliti membolehkan peniaga membuat maklumat membuat keputusan mengenai strategi pembiayaan dan pengembangan. Dengan menguruskan liabiliti jangka panjang, peniaga boleh merancang secara strategik untuk pertumbuhan dan pelaburan masa hadapan.

Kesimpulan

Liabiliti memainkan peranan penting dalam landskap kewangan perdagangan. Pedagang harus mahir dalam pelbagai jenis liabiliti, perbezaan antara liabiliti dan peruntukan, dan sebab mengapa liabiliti pemantauan adalah penting untuk kejayaan perdagangan mereka. Pengurusan liabiliti yang berkesan bukan sahaja memastikan kestabilan kewangan pedagang tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan dan keuntungan yang mampan dalam dunia perdagangan.

Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan. Artikel ini ditawarkan untuk maklumat umum dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Harap maklum bahawa pada masa ini, Skilling hanya menawarkan CFDs.