expand/collapse risk warning

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Trading Terms

Aset tetap: definisi, perbandingan dan contoh

Aset tetap: Papan catur dengan graf pasaran saham dan buah catur.

Aset tetap berdiri sebagai asas dalam perakaunan dan kewangan, istilah 'aset tetap' adalah penting untuk perniagaan dan individu. Aset tetap ialah sumber jangka panjang dengan bahan fizikal, diperoleh untuk digunakan dalam operasi perniagaan, tidak bertujuan untuk dijual dalam perjalanan biasa operasi perniagaan. Artikel ini akan menerangkan definisi aset tetap, membezakan antara aset tetap, aset semasa dan aset bukan semasa, memberikan contoh dan menjawab soalan lazim.

Pecahan kelas aset: tetap, semasa dan bukan semasa

Memahami perbezaan antara aset tetap, semasa dan bukan semasa adalah penting untuk memahami cara perniagaan beroperasi dan mengurus sumbernya. Aset semasa ialah aset yang syarikat jangkakan untuk ditukar kepada tunai atau digunakan dalam tempoh satu tahun.

Pengelasan aset pada kunci kira-kira syarikat adalah lebih daripada latihan dalam pelabelan. ia mencerminkan kecairan dan strategi operasi syarikat. Berikut ialah pandangan perbandingan pada aset tetap, semasa dan bukan semasa:

Jenis Aset Definisi Contoh
Aset tetap Sumber jangka panjang yang digunakan dalam operasi perniagaan biasanya berbentuk fizikal dan tertakluk kepada susut nilai. Bangunan, jentera, kenderaan.
Aset semasa Aset dijangka ditukar kepada tunai atau digunakan dalam tempoh satu tahun. Tunai, inventori, akaun belum terima.
Aset bukan semasa Aset yang tidak mudah ditukar kepada tunai dan dipegang selama lebih daripada setahun. Pelaburan jangka panjang, harta intelek.

Aset tetap lwn. aset semasa v aset bukan semasa

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, di bawah ialah beberapa contoh khusus dalam setiap kategori aset:

Aset tetap:

Ini adalah aset ketara jangka panjang yang digunakan dalam operasi perniagaan. Ia tidak bertujuan untuk dijual dalam operasi biasa perniagaan dan tertakluk kepada susut nilai dari semasa ke semasa, kecuali untuk tanah.

 • Bangunan: Sebuah kilang pembuatan yang dimiliki oleh syarikat untuk mengeluarkan barang.
 • Mesin: Mesin cetak yang digunakan oleh syarikat penerbitan.
 • Kenderaan: Trak milik syarikat yang digunakan oleh firma logistik untuk perkhidmatan penghantaran.
 • Perabot: Meja dan kerusi pejabat yang digunakan oleh pekerja.
 • Perkakasan komputer: Pelayan dan komputer meja digunakan untuk mengurus operasi perniagaan.

Aset semasa:

Aset semasa ialah semua aset yang syarikat jangkakan untuk ditukar kepada tunai atau penggunaan dalam masa satu tahun. Mereka adalah penting untuk pembiayaan operasi harian.

 • Tunai dan setara tunai: Wang tunai kecil dan wang dalam akaun cek.
 • Sekuriti boleh pasar jangka pendek: Stok atau bon yang boleh dijual dengan cepat.
 • Akaun belum terima: Wang yang terhutang oleh pelanggan untuk barangan atau perkhidmatan yang dihantar.
 • Inventori: Bahan mentah dan barang siap sedia untuk dijual.
 • Perbelanjaan prabayar: Pembayaran yang dibuat terlebih dahulu untuk perkhidmatan atau barangan, seperti insurans.

Aset bukan semasa (tidak termasuk tetap):

Aset ini tidak cair seperti aset semasa dan digunakan dalam tempoh yang lebih lama. Ia termasuk kedua-dua aset ketara dan tidak ketara.

 • Pelaburan jangka panjang: Pelaburan dalam syarikat lain atau bon jangka panjang yang syarikat tidak berhasrat untuk mencairkan dalam tahun hadapan.
 • Harta intelek: Paten untuk ciptaan, hak cipta untuk media dan perisian, dan tanda dagangan untuk nama jenama.
 • Bon jangka panjang: Bon yang matang dalam lebih daripada satu tahun.
 • Pelaburan hartanah: Harta yang dimiliki sebagai pelaburan, tidak digunakan dalam operasi harian perniagaan.
 • Muhibah: Aset tidak ketara yang timbul apabila perniagaan diperoleh lebih daripada nilai saksama aset bersihnya yang boleh dikenal pasti.

Soalan Lazim

 1. Mengapakah klasifikasi aset sebagai tetap atau semasa penting?
  Mengklasifikasikan aset sebagai tetap atau semasa mempunyai implikasi yang ketara untuk pelaporan dan analisis kewangan. Aset semasa ialah penunjuk utama kesihatan kewangan dan kecairan jangka pendek syarikat, manakala aset tetap adalah penting untuk keupayaan operasi jangka panjang.
 2. Bolehkah aset tetap dinilai semula?
  Ya, di bawah rangka kerja perakaunan tertentu seperti Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa (IFRS), aset tetap boleh dinilai semula. Jika nilai pasaran saksama aset tetap meningkat dengan ketara melebihi nilai bukunya.
 3. Bagaimanakah syarikat menentukan hayat berguna aset tetap?
  Hayat berguna aset tetap dianggarkan berdasarkan jangkaan jangka hayat aset, corak penggunaan dan piawaian industri.
 4. Adakah pengubahsuaian aset tetap dipermodalkan?
  Ya, pengubahsuaian besar yang memanjangkan hayat aset tetap atau meningkatkan nilainya biasanya dipermodalkan dan disusut nilai sepanjang hayat bergunanya.
 5. Bagaimanakah aset tetap memberi kesan kepada nisbah kewangan?
  Aset tetap mempengaruhi beberapa nisbah kewangan, termasuk nisbah pusing ganti aset dan pulangan atas aset, yang mengukur kecekapan dan keuntungan penggunaan aset syarikat.

Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan. Artikel ini ditawarkan untuk maklumat umum dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Harap maklum bahawa pada masa ini, Skilling hanya menawarkan CFDs.