expand/collapse risk warning

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 71% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. 79% akaun pelabur runcit kerugian wang ketika berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan adakah anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Trading Terms

Keperluan dana bon: Perkara yang perlu diketahui oleh setiap peniaga

Bond fund essentials: A professional woman stands before a multi-screened display, wearing a business suit, invests in a diversified portfolio of fixed-income securities.

Sebagai seorang peniaga, mudah untuk menjadi terharu dengan bilangan pilihan pelaburan yang tersedia di pasaran. Salah satu pelaburan paling popular ialah dana bon, yang menawarkan cara berisiko rendah untuk melabur dalam sekuriti pendapatan tetap. Tetapi tidak ramai yang tahu apa itu atau bagaimana mereka bekerja.

Apakah dana bon?

Dana bon ialah sejenis dana bersama yang melabur dalam portfolio terpelbagai sekuriti pendapatan tetap, termasuk bon kerajaan bon korporat, dan bon perbandaran. Dana mengumpulkan wang daripada pelabur yang berbeza dan menggunakannya untuk membeli pelbagai bon dengan kematangan, hasil dan penarafan kredit yang berbeza. Matlamat utama dana bon adalah untuk menjana pendapatan untuk pelabur sambil mengekalkan modal yang dilaburkan.

Jadi, bagaimana mereka bekerja?

Dana bon menjana pendapatan dalam dua cara: pendapatan faedah daripada bon yang dipegang dalam dana dan keuntungan modal apabila harga bon meningkat. Pengurus dana bon secara aktif menguruskan portfolio dana, membeli dan menjual bon untuk mencapai objektif pelaburan dana.

Apabila kadar faedah meningkat, harga bon cenderung jatuh, dan sebaliknya. Oleh itu, pengurus dana bon mesti strategik dalam keputusan pelaburan mereka untuk memastikan prestasi dana tidak terjejas teruk oleh perubahan kadar faedah.

Jenis dana bon

Terdapat beberapa jenis dana bon, setiap satu direka untuk memenuhi objektif pelaburan dan keutamaan risiko yang berbeza. Berikut ialah beberapa jenis biasa: Dana bon kerajaan: Melabur dalam bon yang diterbitkan oleh entiti kerajaan, seperti bon perbendaharaan, dengan risiko yang agak rendah.

 1. Dana bon korporat: Fokus pada bon korporat yang diterbitkan oleh syarikat, menawarkan hasil yang lebih tinggi tetapi juga risiko yang lebih tinggi berbanding dengan bon kerajaan.

 2. Dana bon perbandaran: Melabur dalam bon yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri dan tempatan, memberikan kelebihan cukai untuk pelabur dalam bidang kuasa tertentu.

 3. Dana bon hasil tinggi: Dapatkan pulangan yang lebih tinggi dengan melabur dalam bon berkadar rendah, juga dikenali sebagai " bon sampah," yang datang dengan risiko lalai yang lebih tinggi.

 4. Dana bon jangka pendek: Pegang bon dengan tempoh matang yang lebih pendek, biasanya kurang daripada lima tahun, menawarkan risiko kadar faedah yang lebih rendah dan kecairan yang lebih besar.

 5. Dana bon jangka panjang: Melabur dalam bon dengan tempoh matang yang lebih lama, berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi tetapi juga tertakluk kepada risiko kadar faedah yang lebih besar.

 6. Dana bon global: Mempelbagaikan merentas pelbagai negara dan mata wang, menawarkan pendedahan kepada pasaran bon antarabangsa.

 7. Indeks dana bon: Jejaki indeks pasaran bon tertentu, seperti Indeks Bon Agregat Bloomberg Barclays US, yang memberikan pendedahan pasaran yang luas.

  Manfaatkan turun naik dalam pasaran saham
  Ambil kedudukan pada harga saham yang bergerak. Jangan lepaskan peluang.
  Daftar
 8. Dana bon seimbang: Gabungkan pelaburan bon dengan kelas aset lain, seperti saham dan tunai, untuk mencipta portfolio yang seimbang.

 1. Dana bon yang dilindungi inflasi: Melabur dalam bon yang melaraskan nilai prinsipalnya sebagai tindak balas kepada inflasi memberikan perlindungan terhadap kenaikan harga.

Mengapakah ia penting untuk peniaga?

Dana bon adalah penting untuk peniaga atas beberapa sebab: Kepelbagaian: Mereka menyediakan kepada peniaga portfolio terpelbagai bon, yang membantu untuk spread risiko merentas pengeluar yang berbeza, sektor, dan tempoh matang. Kepelbagaian ini boleh membantu mengurangkan kesan peristiwa negatif ke atas bon individu dan menstabilkan prestasi pelaburan keseluruhan.

 • Penjanaan pendapatan: Mereka boleh menjana pendapatan tetap untuk peniaga melalui pembayaran faedah yang dibuat oleh bon yang dipegang dalam dana. Aliran pendapatan yang konsisten ini boleh menarik terutamanya bagi peniaga yang mencari aliran tunai yang stabil atau ingin menambah pulangan pelaburan lain.
 • Akses kepada pengurusan profesional: Mereka biasanya diuruskan oleh pengurus dana profesional yang mempunyai kepakaran dalam pasaran bon. Pengurus ini secara aktif memantau dan melaraskan pegangan dana berdasarkan keadaan pasaran, bertujuan untuk mengoptimumkan pulangan dan mengurus risiko. Pedagang boleh mendapat manfaat daripada kepakaran ini tanpa memerlukan pengetahuan yang luas tentang pasaran bon.
 • Kecairan: Mereka menawarkan pedagang kelebihan kecairan. Tidak seperti bon individu yang mungkin mempunyai kecairan terhad, dana bon membenarkan peniaga membeli atau menjual saham dana pada mana-mana hari dagangan pada nilai aset bersih semasa (NAB). Ini memberikan fleksibiliti kepada peniaga dalam menyesuaikan pelaburan bon mereka berdasarkan keadaan pasaran atau mengubah strategi pelaburan.
 • Kecekapan kos: Melabur dalam dana bon boleh menjadi kos efektif untuk peniaga. Daripada membeli bon individu dan menanggung kos transaksi, dana bon mengumpulkan wang pelabur untuk mencapai skala ekonomi, mengurangkan kos transaksi dan berpotensi menawarkan akses kepada rangkaian bon yang lebih luas.
 • Pengurusan risiko: Mereka membenarkan peniaga memilih dana yang selaras dengan toleransi risiko dan objektif pelaburan mereka. Sebagai contoh, peniaga boleh memilih dana dengan tempoh tertentu, kualiti kredit atau pendedahan geografi untuk memadankan keutamaan risiko mereka. Penyesuaian ini membantu peniaga menguruskan risiko dengan berkesan dalam portfolio mereka.
 • Kebolehaksesan: Mereka menyediakan akses kepada peniaga kepada pasaran bon, walaupun mereka tidak mempunyai jumlah modal yang besar untuk melabur secara individu dalam bon. Dengan dana bon, peniaga boleh melabur dalam jumlah yang kecil dan masih mendapat pendedahan kepada portfolio terpelbagai bon, menjadikannya lebih mudah diakses oleh pelbagai pelabur yang lebih luas.
 • Ketelusan: Mereka menawarkan ketelusan dari segi pegangan, prestasi dan perbelanjaan dana. Pedagang boleh mengakses kemas kini tetap tentang komposisi dan prestasi dana, membolehkan mereka membuat keputusan pelaburan termaklum.

Soalan Lazim

1. Apakah faedah melabur dalam dana bon?

Mereka menawarkan kepelbagaian, pengurusan profesional, kecairan, penjanaan pendapatan, dan kebolehcapaian kepada pasaran bon. Ia menyediakan peniaga cara yang cekap untuk mendapatkan pendedahan kepada bon dan berpotensi menjana pendapatan yang stabil.

2. Adakah dana bon sesuai untuk semua peniaga?

Mereka boleh sesuai untuk pedagang dengan matlamat pelaburan dan profil risiko yang berbeza. Walau bagaimanapun, peniaga harus mempertimbangkan dengan teliti toleransi risiko, jangka masa dan jangkaan pulangan mereka sebelum melabur dalam dana bon.

3. Apakah risiko yang dikaitkan dengan dana bon?

Mereka membawa risiko seperti risiko kadar faedah, risiko kredit dan risiko pasaran. Perubahan dalam kadar faedah boleh memberi kesan kepada harga bon, manakala risiko kredit merujuk kepada kemungkinan penerbit bon gagal membayar faedah atau pembayaran pokok. Risiko pasaran timbul daripada turun naik dalam pasaran bon yang lebih luas.

4. Apakah faktor yang perlu saya pertimbangkan semasa memilih dana bon?

Pertimbangkan faktor seperti objektif pelaburan dana, tempoh, kualiti kredit, perbelanjaan, prestasi sejarah dan kepakaran pengurus dana. Adalah penting untuk menyelaraskan faktor ini dengan matlamat pelaburan anda dan toleransi risiko.

Bukan nasihat pelaburan. Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan.

Manfaatkan turun naik dalam pasaran saham
Ambil kedudukan pada harga saham yang bergerak. Jangan lepaskan peluang.
Daftar